Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Måsarna är färre i år

Från 2014
Uppdaterad 12.06.2014 16:29.
Vattenprovtagning vid Mjölvacka
Bild: Yle/Kjell Vikman

Nya vattenprover har tagits i Fäboviken i Jakobstad. I fjol var stuginvånarna oroliga för vattenkvaliteten på grund av alla måsar i vattnet. Snart kommer årets provsvar.

I fjol visade hälsoinspektionens prov att vattnet i viken var förorenat av bland annat salmonellabakterier. Nya prover togs 12 juni för att mäta halten av e-coli- , enterokocka, kampylo- och salmonella bakterier 2014. Provsvar väntas inom ett par veckor.

Fäboviken och närliggande vattenområden är utsatta för övergödning från det närliggande farmområdet. En bäck från farmområdet leder ut i viken. Prover på bland annat fosfor-och kvävehalterna i vattnet i viken togs också.

Mås- och vattenproblem i Jakobstad

Programmet är inte längre tillgängligt

Reningen från farmområdet skall förbättras

Problemen med den dåliga vattenkvaliteten i den bäck som leder från farmområdet till Fäboviken har länge varit kända. Men det var först 2012 som någonting började hända på allvar och provtagningar av vattmnet i diken runt farmområdet startades.
Planerna för en förbättring av reningen från farmområdet är klara och förbättringsåtgärderna borde vara genomförda 2015.

- De planerade åtgärderna kommer att ha en positiv effekt. Dels har vi fått ett bra samarbete och dels är alla intresserade av att följa med situationen, säger tf miljövårdschefen i Jakobstad, Ellinor Slotte.

Det återstår att se om de åtgärder som vidtas också kommer att ha en effekt också på måsproblematiken, måsarna letar efter mat på farmområdet och lyckas man minska tillgången på mat åt måsarna är man en god bit på väg.

- Jämför man antalet måsar med situationen ifjol är det en stor skillnad säger hälsoinspektör Leif Karlström i Jakobstad. Ifjol kunde man räkna dem i tusental, nu är det bara några enstaka.

Villabor på platsen säger ändå att man inte skall ropa hej ännu, de största måsmängderna fanns på plats först i mitten på juli ifjol.