Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Familjer i kris i Sibbo

Från 2014
ett litet barn bakom ett fönster i regn
Bild: followtheseinstructions/Flickr

Barnskyddet i Sibbo är i desperat behov av mer personal.

Situationen är väldigt ansträngd just nu för arbetsgruppen på fyra personer. Gruppen har under det senaste halvåret varit tvungen att göra 17 omplaceringar av barn. Det är en exceptionellt hög siffra. Också antalet barnskyddsanmälningar har ökat. I maj i fjol fick barnskyddet 25 anmälningar – i maj i år hela 65 stycken.

Därför vill barnskyddet anställa en socialarbetare och en socialhandledare, som kunde lätta på personalens arbetsbörda fram till årsskiftet. Social- och hälsovårdsutskottet ska ta ställning till frågan på sitt möte måndagen den 16 juni.

Familjer i kris

Katarina Alhovuori, servicechef inom barnskyddet, berättar att situationen för många familjer i Sibbo har försämrats denna vinter och vår.

- Vi har speciellt märkt att det i en del fall som vi tidigare haft inom barnskyddet har krisat till sig. Vi har varit tvungna att placera barnen eller så har de varit i behov av vård på psykiatrisk avdelning.

Missbruk och psykiskt illamående syns i barnskyddet speciellt bland ungdomar.

- Vi har gjort mycket samarbete till exempel med skolorna och försökt ta reda på vad det beror på och varför så många familjer kämpar väldigt länge med att ta kontakt. Men vad det beror på har vi inte riktigt rett ut ännu.

Händerna räcker inte till

Läget har eskalerat från och med hösten 2013, men personalen har redan en längre tid upplevt att den inte hinner stöda och hjälpa kunderna som det skulle behövas.

- Då en barnskyddsanmälan kommer borde den utredas ordentligt så vi kan erbjuda rätt slags stöd. Nu har vi helt enkelt inte haft tillräckligt med händer att både utreda, erbjuda stöd och dessutom kunna jobba tillräckligt länge med dem så man inte avslutar klientskapet för tidigt.

Bristen på socialtjänsternas resurser är en delorsak till att en del familjer är i kris just nu, medger Alhovuori.

- Vi har försökt göra så gott arbete vi kan, men vi har konstaterat att vårdkedjan har avbrutits i en del fall då vi har hänvisat föräldrarna vidare. Det här beror kanske inte enbart på resurser, utan på att vi borde täta vårt samarbete.

Tungt för personalen

Hur känns det då att jobba i en situation där händerna inte räcker till för allt som borde göras?

- Vi försöker jobba hårt och upplever att jobbet är viktigt. Men visst när man ser behovet och det är i strid med det man kan göra och det är samvetsgranna, noggranna arbetare… Så nog är det ju tungt, säger Katarina Alhovuori.

Den nya socialarbetaren och socialhandledaren skulle komma till stor hjälp för personalen.

- De skulle utreda barnskyddsbehovet för familjer som vi får anmälan om och dessutom delta i det stödarbete som görs inom barnskyddet.

Två nya tidsbundna anställningar skulle kosta Sibbo kring 52 000 euro. Frågan är nu om kommunen har råd med det.

- Jag ser det som så, att barnskyddet kommer att sluka pengar i vilket fall som helst. Vi tror att vi i ett tidigare skede och på ett bättre sätt kunna hjälpa familjerna om vi hade större resurser. Vi tror att de här pengarna kommer tillbaka och det är vår starka tro i den här saken, säger Alhovuori.