Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lång rättegång väntar äggsamlaren

Från 2014
Uppdaterad 13.06.2014 15:24.
Den åtalde äggsamlare med sin advokat
Bildtext Den åtalde äggsamlaren med sin advokat.
Bild: Yle/Patrick Stenbacka

Den 30-årige Närpesbon som står åtalad för naturskyddsbrott riskerar ett år och sex månader villkorligt fängelse. Äggsamlaren kan bli skyldig att betala över en halv miljon euro i ersättning och förlora sin samling till staten.

Äggsamlaren kan få över ett års fängelse

1:41

Det är nästan så rättens ordförande Daniel Allén skrapar sig i huvudet av förvirring. Omfattningen av det naturskyddsbrott som äggsamlaren från Närpes står åtalad för är stor och krånglig. Tingsrätten ville räta ut många frågetecken under den förberedande muntliga rättegången som började på fredag.

Åklagaren yrkar på ett åtminstone ett år och sex månader långt fängelsestraff, och ett ersättningskrav på över 600 000 euro. Dessutom ska hela äggsamlingen tillfalla staten.

Närpesbons svaromål kom genast på tal. Närpesbon har inte haft tillgång till sina blåa mappar som beslagtogs i samband med husrannsakan. I mapparna finns bilder på äggen som är viktiga för att den åtalade ska kunna fastställa art och hur han fått äggen.

Det här är en viktig del av bevismaterialet. Det rör sig om cirka 30 arter som ännu är outredda. Tullen ska nästa vecka ge färgkopior av bilderna till den åtalade som då antingen erkänner eller bestrider.

Rätten rynkar pannan

En knivig fråga är just att artbestämma och det har en avgörande betydelse för åtalet. Närpesbon menade att man i förundersökningen tagit i beaktande endast art, men inte att en art kan bestå av flera raser. Till exempel värderas 22 vaktelägg till 92 000 euro i undersökningen.

Den åtalade säger att i hans samling finns endast vaktelägg av japansk vaktel. Det är ägg som kan köpas i vilken matbutik som helst, säger han. Några ägg från vilda finska vaktlar finns inte i samlingen.

Dessutom finns det oklarheter kring hur äggen ska värderas - som enskilda ägg eller per kull? Och ska det finnas en skillnad i värderingen om äggen var tömda eller inte när den åtalade plockat eller fått äggen till sin samling?

Det här är frågor som rätten vill reda ut och bad åklagarna om en utredning från Finlands miljöcentral. Ett rådgivande beslut från EU-domstolen kan också bli aktuellt.

Svår juridisk fråga

Fallet är invecklat. En del av äggsamlingen består av ägg som plockats för flera decennier sedan, rentav för flera hundra år sedan, vid en tid då de möjligen inte var fridlysta och förbjudna. Frågan är då hur långt lagen sträcker sig.

Åklagarna menar att innehavet av äggen strider mot lagen. För det ändamålet borde Närpesbon ha särskilda tillstånd.

En ny förberedande behandling äger rum i oktober. Efter det får åklagarna två veckors tid att behandla det då nyinkomna svarsmålet från den åtalade. Åtminstone nio tillfällen för huvudförhandlingar finns inbokade i november.

Förutom domaren Daniel Allén är troligt att ytterligare två domare medverkar. Och det är ovanligt, men det är å andra sidan frågan om det första fallet av sitt slag i Finland. Åklagare är Anette Enbacka och Jorma Rintala.

Om tingsrätten begär utlåtande från EU-domstolen förskjuts rättsprocessen ytterligare.

Läs också: Rättegången mot äggsamlaren inleds
Äggsamlaren till åtalsprövning

Diskussion om artikeln