Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kaffekopp för tolerans- äkta värden eller pr-trick?

Från 2014
Vanliga reklamtryckta engångskaffemuggar och muggar med regnbågsmönster i staplar.
Bildtext R-kioskerna uppmanar sina kunder som valt regnbågsmuggar att dela bilder av dem på instagram

Kunderna i R-kiosken kan nu välja vilken kopp de vill ha sitt kaffe i och vad de säger med sitt val. Regnbågsmönster för mångfald och tolerans eller vanlig reklamkopp när kioskkedjan tar ställning i samhällsdebatten.

Förutom i stadsbilden ska kopparna synas i sociala medier, R-kioski uppmanar kunderna att lägga upp sina kaffebilder på instagram under fyrkantstaggen #suvaitsevuus, "tolerans"

Gustav Medberg, doktorand i marknadsföring vid Svenska handelshögskolan, hur vanligt är det att företag tar ställning i politiska frågor?

– Vanligt är det inte, speciellt inte i norden, men det är en pågående trend att konsumentskap och samhällsmedborgarskap flyter ihop. Särskilt gäller det här unga. I en undersökning 2011 trodde över hälften av gruppen 17-25 år att de val de gjorde som konsumenter hade mer makt att förändra samhället och världen än vilka politiker de röstade på.

Vad tror du ligger bakom R-kioskernas regnbågsmuggar?

– Antagligen vill de positionera sig genom att föra fram mjukare värden. Mjuka värden är nuförtiden inte bara miljövänlighet, de kan omfatta också frågor som religion, etnicitet och mångfald.

Fungerar det här? Hur mycket fäster kunderna sig vid hur deras kaffekoppar ser ut?

– Vissa gör det, vissa inte. Den här kampanjen kan ju vara en inledning på en medveten plan att föra fram mer värderingar i byggandet av varumärket.

Vad kan gå fel?

– Största risken med sådana här kampanjer är att de uppfattas som ogenuina, att de inte är äkta utan bara pr-trick. Då riskerar man att stöta sig med både dem som delar de här värderingarna och de som inte gör det.

R-kioskerna ägs av norska Reitan-Group.