Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Telebolag: Kommuner häller över grävkostnader på oss

Från 2014
Uppdaterad 14.06.2014 21:00.
Bildtext Telebolag klagar på oskäliga kostnader för gatuarbeten. Datakablar kräver inte lika stora diken som t.ex. vattenrör.
Bild: Yle Victoria Wirén

Tjänstemän inom både Esbo och Helsingfors byggnadsenheter skyller på teleoperatörer för onödiga gatuarbeten. Operatörerna planerar sina dragningar av dataöverföringskablar på alltför kort sikt, menar tjänstemännen.

Den här kritiken är orättvis, anser Tommy Olenius, som är teknisk direktör vid teleoperatören DNA.

- Man måste tänka på att det här är en allmännyttig tjänst som operatörerna utför. I andra ändan finns nöjda kunder, i bostäder och företag, som behöver de här kommunikationstjänsterna. Dom kan vi erbjuda endast om vi bygger ut kablarna.

Men kunde man koordinera dragningarna så att de görs samtidigt som andra grävarbeten, eller så att man gör dem tillsammans med andra teleoperatörer?

- Det här gör vi egentligen redan. Vi begär tillstånd från lokala byggnadsverket för varje kabeldragning och det gör vi oftast flera månader i förväg, när vi vet behovet och dragningssträckan.

Hur är det då möjligt att en del gator måste grävas upp gång på gång?

- Vi har mycket koordinering mellan operatörerna på nationell nivå. Vi bygger gemensamma kablar och längre sträckor, som planeras på längre sikt. Då kan vi dela på kostnaderna och göra byggnadsarbetet tillsammans.

Men inom en stad så är det oftast specifika kundbehov och -krav. Nya bostadsområden eller företagsparker, som behöver förbindelser som inte tidigare har funnits. Då är det oftast så att kunden gör kontrakt med en operatör och det är den operatören som måste göra arbetet.

Det är nödvändigtvis inte möjligt för någon annan att komma med i samma utbygge, om man inte har någon kund på samma ställe för det tillfället.

”De vill hälla över kostnader för sina större grävningar på oss”

Tommy Olenius vid DNA säger att bolaget ibland låter bli att delta i kommunala grävarbeten på grund av orättvis fördelning av kostnaderna för jobbet. Kommunala el- och vattenverk drar sig nämligen inte för att försöka få teleoperatörer att betala oskäligt mycket för stora grävarbeten, säger Olenius.

- Operatörernas grävningar är inte så stora. Kabelutrymmet är ganska litet och vi har utvecklat nya, lättare system för att gräva diken som inte ligger djupt.

Elverken och vattenverken har betydligt större utgrävningar och vi försöker komma med när de håller på med att bygga nya elkablar, till exempel. Men tyvärr försöker dom hälla kostnaderna över på oss. Deras kostnader är betydligt större än våra, ändå försöker dom hälla över hälften av kostnaderna operatörerna.

Försöker de alltså utnyttja det att ni också behöver gräva för att dra kablar?

- Exakt. Och det här är ju dyrt. Det kan kosta flera hundra euro per meter för en kabeldragning. Vi måste beräkna noggrant hur många kunder vi har och hur lönsamt det är att bygga ut. Man kan inte bygga ut med de här kostnaderna, utan att veta vilka intäkter man kommer att ha i framtiden.

Är det här något ni talar om med motparten?

Tommy Olenius, teknisk direktör på DNA
Bildtext Kommunala verk vill att vi ska betala oskäligt mycket för grävarbeten, säger Tommy Olenius, teknisk direktör vid DNA.
Bild: Yle/Julie Ebbe

- Varje gång, men tyvärr inte så framgångsrikt. Ibland har vi till och med byggt helt och hållet nya trottoarer, efter kabeldragningen. Alltså på sätt och vis hjälpt staden med att förnya trottoarer och dålig asfalt. Så man borde inte höja på kostnaderna för operatörerna, för det gör det bara besvärligare.

I huvudstadsregionen kommer städerna att gå in för en ny modell för avgifterna för grävarbeten. Man tar betalt per dag, så länge som arbetet pågår, inte per vecka som nu. Vad säger du om det?

- Kostnaderna kommer från att vi har underleverantörer som gör själva grävarbetet och det är i vårt intresse att få grävarbetet gjort så fort som möjligt. Det här är bara en kostnadsökning, men det ändrar inte på någonting. Vi är kostnadseffektiva av vår natur.