Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tre gånger dödsdömd

Från 2014
Uppdaterad 16.06.2014 21:22.
Yle Nyheter: Andrew Legare överlevde tre dödsdomar - Spela upp på Arenan

Efter den misslyckade avrättningen i Oklahoma i april har en ny debatt om dödsstraffet tagit fart i USA. Delstaterna Oklahoma och Ohio har också tillfälligt stoppat alla avrättningar. Men det gäller inte i till exempel Georgia, där motståndarna till dödsstraffet får fortsätta sin kamp.

- Varje dag är en gåva, en välsignelse. Det finns de som aldrig kom ut, och det finns de som ännu är kvar där. Och det försöker jag tänka på när jag ibland kör fast, det är så viktigt att inte glömma.

Det säger Andrew Legare som satt nästan tre årtionden i fängelse i Georgia. Ungefär häften av den tiden tillbringade han i en dödscell. Det var som 17-åring som han fick sin första dödsdom för att ha slagit ihjäl en man under en rymmarfärd från ett ungdomsfängelse.

Det blev ändå nya rättegångar efter överklagan, men varje lindring av domen ledde snart till nya besvär och nya dödsdomar.

- Jag trodde att allt var över när jag fick den tredje dödsdomen. Jag låg på cellgolvet, i fullständigt hopplös förtvivlan. Och det enda jag kunde göra var att försöka låta bli att tänka på det.

Hustrun Mary blev ett ovärderligt stöd

Idag är Andrew Legare en 54-årig glasögonprydd man propert klädd i vit skjorta och gråa byxor, och det finns ingenting i det yttre som avslöjar hans förflutna.

När jag träffar honom i Atlanta har han sin lärarfru Mary med sig. Hon lärde känna honom via en lista som församlingen hade över fångar som man kunde skicka julkort till. När de efter 10 års vänskap beslöt att gifta sig satt Andrew ännu i dödscell.

- Folk sade att jag skulle vänta. En fjärde rättegång var på kommande och kanske domen skulle ändras till livstidsstraff. Men jag betraktade äktenskapslöftet och såg ingenting om att man skulle vänta tills allt blev rosenskimrande, utan det talas i stället om i medgång och motgång, säger Mary Palmer Legare.

Andrew och Mary gifte sig när han satt i dödscell

Om man ser på hela USA har antalet avrättningar per år minskat till omkring hälften av de omkring 100 personer som avlivades under statistiktoppen vid millennieskiftet. Också allmänhetens stöd för dödstraffet har minskat, men det är fortfarande en majoritet av amerikanerna som stöder dödsdomarna.

Inte det värsta brottet utan den sämsta försvarsadvokaten

Vid Southern Center for Human Rights i Atlanta ger man rättshjälp till dödsdömda i sydstater som Alabama och Georgia, och här känner man mer än väl till många av rättsprocessernas problem.

- Alla våra kunder har växt upp i fattigdom utan många av de förmåner vi andra är vana vid. Det är människor med väldigt traumatiska upplevelser i barndomen, mentala handikapp eller andra bakgrundsorsaker som gör att de inte alls borde vara i dödsceller, säger SCHR:s chef Sara Totonchi.

Hon påpekar också att det i Georgia ständigt upprepas samma scenario.

- Folk blir inte dömda till döden för att de har begått det värsta brottet, utan för att de har den sämsta försvarsadvokaten. De åtalade har helt enkelt inte råd att skaffa kompetent rättshjälp, konstaterar Totonchi.

Diskussionen i USA just nu handlar om den vanligaste avrättningsmetoden i de 32 delstater som tillämpar dödsstraff, det vill säga giftinjektioner.

Den uppmärksammade avrättningen i Oklahoma i april, där det dröjde över 40 minuter innan den dödsdömda fången dog handlar om både de preparat som används och om hemlighetsmakeriet kring giftinjektionerna.

Brist på rätta giftinjektioner skapar de nya problemen

Bakgrunden är att det idag råder brist på de rätta gifterna, bland annat för att europeiska läkemedelsföretag vägrar sälja preparaten till USA.

I flera delstater experimenterar man därför med olika giftkombinationer, och dödsdömda fångar har inlett flera rättsprocesser där de kräver att få veta vilka medel som används, och vädjar till sin rätt att få dö på ett humant sätt.

- Det som hände i Oklahoma är mycket bekymmersamt, konstaterade president Obama och sade att han kommer att diskutera händelserna med justitieministern. Vid samma presskonferens framhöll han ändå att det under vissa förhållanden, som vid massmord eller mord på barn, kan vara riktigt att tillämpa dödsstraffet.

Under tiden planerar man i några amerikanska delstater att igen börja använda sig av elektriska stolen eller att arkebusera fångarna. Motivet till att övergå till giftinjektioner var i tiden att det är ett mera humant sätt än demetoder som användes tidigare.

Rätten att få sona sitt brott

- Jag tror inte på dödsstraff under några som helst omständigheter. Jag tror inte att vi kan ha en allsmäktig Gud som skulle godkänna tanken att det finns någon som inte får sona sitt brott, säger Andrew Legare, vars fängelsetid också blev en andlig resa.

Ännu idag knyter sig rösten när han talar om sitt brott. Det alldeles förfärliga brottet, som han säger. Men han påpekar också att folk förändras och ska ha rätt att få förändras

Och så handlar det inte heller bara om fångarna.

- Jag tycker att man inte tänker tillräckligt mycket på de offer som skapas då någon hamnar i fängelse och framför allt i dödscell, säger Mary Palmer Legare. Fångarnas anhöriga har inte tillräckliga stödsystem, och det har inte heller brottsoffrens anhöriga, som får löftet att de kommer att känna sig så mycket bättre när förövaren är avlivad, fastän det viktigaste skulle vara att kunna släppa sin vrede och sina hämndkänslor.

Pengar avgör dödstraffets framtid?

Andrew Legares dödsdom förvandlades till slut till livstidstraff, och för nio år sedan blev han en fri man. Han säger att han ännu idag är märkt av att ha blivit dömd om och om igen till döden, det var som ett ständigt fördömande.

Men det är kanske annorlunda om 10-15 år, för senast då tror Andrew att dödstraffet är avskaffat.

- Sist och slutligen kommer det att handla om ekonomi, det är billigare att hålla folk fängslade än att avrätta dem, säger han och fortsätter att ifall man faktiskt tar på nytt i bruk mera brutala metoder som elektriska stolen eller arkebusering så kommer nog folkopinionen att vända ännu snabbare.

Mette Nordström, Atlanta

Diskussion om artikeln