Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nordiskt Forum: Jämställdheten går inte framåt

Från 2014
Uppdaterad 20.03.2016 20:45.
Peggy Heikkinen vid Nordiskt Forum i Malmö
Bild: Yle/Bengt Östling

Den nordiska kvinnorörelsens forum i Malmö - Nordiskt Forum - avslutades i söndags i stor entusiasm.

Tusentals kvinnor deltog i hundratals evenemang på den officiella programmet, i organisationernas mässprogram och i olika aktiviteter runtom i Malmö.

Men det slutdokument som överräcktes till de nordiska jämställdhetsministrarna var i stora delar en påminnelse om 20 år gamla krav.

Regeringarna har inte förverkligat handlingsplaner som de själva har godkänt på exempelvis den stora kvinnokonferensen i Beijing år 1995. Sedan dess har ingen världskonferens om kvinnors rättigheter genomförts, noteras i Malmökonferensens slutdokument.

Men den internationella utvecklingen går inte framåt. Det varnas rentav för bakslag om handlingsplanen från Beijing skulle omförhandlas.

Kvinnors rättigheter kringskärs

I slutdokumentet noteras att kvinnors rättigheter inskränks runtom i världen, med hänvisning till traditioner, religioner och kulturer.

Principer om universella rättigheter och demokrati ifrågasätts. Olika former av kriser visar sig ha negativ påverkan på kvinnorna, men det är helt fel, påpekar Gertrud Åström från Sveriges kvinnolobby.

- Samhällena har problem och tenderar att krisa hela tiden. Då ökar ojämställdheten, vilket ökar krisen. Jämställdhet borde i stället ses som en del av lösningen på krisen.

Slutdokumentet innehåller ett 60-tal krav i 12 teman som på söndagen presenterades för de nordiska jämställdhetsministrarna. Könsperspektivet borde genomsyra all politik, till exempel budgetprocessen, för att gynna kvinnors ekonomiska självständighet.

Ofrivilligt deltidsarbete och löneskillnader påtalas, liksom våld och kriminell handel med kvinnor. Nordiskt Forum kräver också att de nordiska regeringarna finansierar kvinnorörelsens organisationer och samarbete på nordisk nivå.

Diskussion om artikeln