Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo dagvård med i internationellt projekt

Från 2014
Uppdaterad 16.06.2014 09:01.
Leksakstraktor.
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Sibbo är med och utvecklar nya synsätt inom småbarnsfostran. Inspiration och lärdomar har sökts ända från Taiwan.

Stöd i den språkliga utvecklingen och möjligheten att röra sig i naturen hör till de viktigaste sakerna som Sibbo kommuns småbarnsfostran vill erbjuda barnen.

Sibbo är med i ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom småbarnsfostran tillsammans med Helsingfors universitetet och Kuuma-kommunerna. Projektet har startat för några år sedan. Resultatet av projektets första fas är en bok, Varhaiskasvatuksen kehittäminen-kehitystehtäviä ja ratkaisumalleja, som sammanställts av Jyrki Reunamo som är docent i pedagogik på Helsingfors universitet. Sibbo bidrar med ett kapitel.

Projektet som Sibbo är med i är internationellt anmärkningsvärt

I boken lyfts konkreta modeller och exempel för att utveckla småbarnsfostran fram. Planerare Petra Salomaa har varit med och utarbetat kapitlet som berör Sibbo. Som en del av projektet reste representanter för Sibbos småbarnsfostran till Taiwan 2013. Representanterna presenterade Sibbos verksamhetsmodeller och utbytte erfarenheter med lokala kolleger. I höstas fick Sibbo i sin tur besök av experter inom småbarnsfostran från Hong Kong. Projektet som Sibbo är med i är internationellt anmärkningsvärt.

Salomaa berättar att hela projektet egentligen har handlat om vad som händer i dagvården i dagens läge, alla de goda sidorna men också de saker som kunde förbättras. Sibbos tvåspråkighet gjorde att kommunen togs med i boken. Språket är i fokus på ett naturligt sätt. Det här hör ju till våra styrkor säger Salomaa. Även projektet Språkloppan tas upp i boken.

Med Språkloppan har målet varit att förena föräldrarnas och de yrkeskunnigas sakkunskap för barnens bästa. sagor, sånger, rim, ramsor och drama har använts som stöd den svenskspråkiga utvecklingen. Fysisk och språklig utveckling stöder varandra.

Vad är det som Sibbo gör så bra?

-Vi har långa traditioner med att se att tvåspråkigheten utgör en viktig del av utvecklingen. Språket behövs för att kunna uttrycka sig och för att vara kreativ. Det är en viktig del av hela livet.

Salomaa är glad över att småbarnsfostran i Sibbo får både lärdomar och synlighet genom projektet. Det är fint att vara med och framställa unik forskning anser hon.

Sibbo kommer att vara med också i projektets andra del då den startar 2015. Inkommande höst får personalen genomgå en utbildning