Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Svårt att säga vad som exakt gått på tok inom Sibbos barnskydd"

Från 2014
Uppdaterad 16.06.2014 14:30.
leksaker i Helsingfors barnskydds väntrum

Sibbos barnskydd är i desperat behov av personal, berättade Yle Östnyland 13.6. Det här syns bland annat som ökade hjälpförfrågningar till andra instanser. Borgå församlings familjerådgivningscentral som sköter om både fall i Sibbo och Borgå har fått känna av det ökade behovet.

Det är svårt att säga vad som exakt gått på tok i Sibbo, säger Anita Björkestam som är familjerådgivare i Borgå församling. Sibbo kommun har ändå slutat köpa tjänster av familjerådgivingscentralen och nu räcker inte de egna resurserna i kommunen till längre. Istället har Sibbo gått in för att ha egna enheter och en egen familjerådgivning.

Behovet av hjälp är stort

Församlingens familjerådgivningscentral har blivit nedringd av Sibbobor som Sibbos egen familjerådgivning inte hunnit hjälpa. Behovet är stort. Sibbos egen familjerådgivning sköter främst barn i åldern 0-18. Så som det är nu får par med äldre barn eller barnlösa ingen hjälp med till exempel parförhållandet. Det här syns i barnens mående.

- Vi vet i dagens läge vad de här nära relationerna gör. Vetenskapen har påvisat att till exempel sår läker bättre om du har en bra relation. Samtidigt är vi kanske inte så bra på att ta hand om dem, säger Björkestam.

Församlingens familjerådgivningscentral hjälper i första hand med parrelationsrelaterade problem, men centralen stöder i alla ärenden som gäller familjen. Centralen arbetar med många andra aktörer, bland annat med familjearbetarna. Det behövs nätverk och samarbete. Det gäller att stärka banden som finns nära familjen.

Tröskeln att anmäla är lägre idag

Björkestam tror att tröskeln att anmäla fall till barnskyddet idag är lägre än tidigare. Det här är en bra sak. Fortfarande verkar 1990-talets recension synas i dagens unga föräldrar. Det handlar ofta om föräldrar som har fått kämpa ganska hårt för sin plats i bland annat yrkeslivet. Kraven på unga människor är stora och det finns mycket trötta småbarnsföräldrar

I Borgå är situationen inom barnskyddet under kontroll, även om en liten ökning har skett i mängden barnskyddsanmälningar. Borgås situation ser annorlunda ut än Sibbos eftersom Borgå har lyckats uppnå ett fungerande nätverk och samarbete mellan olika parter som burit frukt menar Björkestam.

- Det viktigaste är att sköta sina närmaste relationer avslutar Björkestam.

För att underlätta på situationen i Sibbo inom barnskyddet kommer social- och hälsovårdssektionen på måndag kväll att för kommunstyrelsen föreslå att en socialarbetare och en socialhandledare anställs till årets slut.

Läs mera:

Familjer i kris i Sibbo

Barnskyddsanmälningarna i Borgå har ökat