Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Läsa för livet

Från 2014
Uppdaterad 02.08.2014 12:13.
Lässvårigheter
Bildtext Att läsa är nödvändigt

Lyssna! Berättelser, första säsongen

Programmet blir tillgänligt efter att det har sänts i Radio Vega.

Så mycket av det vi gör bygger på läsning. Att förstå text. Vad ska en mamma göra när hon upptäcker att hennes käraste sysselsättning inte är så enkel för hennes barn? Att det kan vara ansträngande för barnet att stava sig igenom en text.

Här är förklaringen kring fenomenet: ”Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva.

Gemensamt för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är betydligt vanligare än dyslexi.

Svårigheterna kan bero på bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi. Dessutom kan medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller begåvningsfaktorer påverka.

Till stor del är dispositionen för dyslexi ärftlig och har en språkbiologisk grund. Man räknar med att dyslexi drabbar 5 - 8 procent av befolkningen. Funktionsnedsättningen tar sig olika uttryck för varje enskild individ, trots samma diagnos."

Om du klarade av att läsa det här och förstå det så gäller det antagligen inte dig.

Att veta allt detta gör inte stunden vid boken lättare. Då hjälper bara tålamod och förtröstan. För läsa, det ska varje skolbarn lära sig. Annars blir livet mycket annorlunda än vad som var tänkt. Så barnet fortsätter öva sig att läsa, för (brinnkära) livet ...

Lyssna! Berättelser Läsa för livet är en kortdokumentär för radio av Anna Dönsberg. Den sänds i Yle Radio Vega den 6.8.2014 kl. 11.48 och 19.22, samt i http://svenska.yle.fi/program/radiohuset. 30 dagar på Arenan.

Läs också: Ögonblicken som förändrade livet

Mer om ämnet på Yle Arenan