Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tvång förstör undervisning och städer

Från 2014
Lili-Ann Junell-Kousa och Kaj Lindholm
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Beslutet om att köpa skolmaten till elever i Karis från Helsingfors väcker förvånelse i veckans måndagssnackare.

- Jag är förvånad. Hur är det alltid billigare utifrån när man konkurrensutsätter saker. Och håller det konceptet i framtiden? Är det samma kvalitet, undrar Kaj Lindholm.

Den andra snackaren, Lili-Ann Junell-Kousa vojar sig över att det är kostnadsfråga, igen.

- Pengar är det viktigaste i alla sammanhang. Varför ska det vara så att ekonomin avgör alltid? Kvaliteten kommer även nu i andra hand.

- Lili-Ann, vi vet inte ännu hur kvaliteten blir. Det återstår att se, säger Kaj Lindholm.

Ett alternativ som föreslagits av Yle Västnylands läsare är att föräldrarna skulle packa med lunchen till barnet. Kanske staden kunde direkt subventionera föräldrarna. Enligt Lindholm så finns den lösningen redan i Norden.

- I Norge tar barnet med sig en lunchbox till skolan.

Slopa tvång

Ska man inleda undervisningen av svenska eller finska redan i årskurs ett är en fråga som debatteras i Raseborg. Lili-Ann Junell-Kousa tycker debatten från första början får en dålig klang då man talar om tvång.

- Jag tycker vi borde slopa det fula prefixet tvång eller ”pakko”. Tvångssvenska och allt sådant här. Det är en dålig start på en diskussion som kunde vara bra. Vi kunde ju lika bra tala om tvångshistoria och tvångsgymnastik. Vi glömmer andemeningen med det goda i det här, att lära sig språk. Man kan lära sig utan tvång. Barn lär sig genom lek.

- Desto tidigare man börjar lära sig ett språk, desto bättre. Det ska gå naturligt till. Prata med kompisar, sparka boll eller spela handboll på svenska eller finska, säger Kaj Lindholm.

Byggplanerna i Pumpviken har än så länge inte stött på motvind, men Lili-Ann Junell-Kousa förundrar sig över mängden bostadsområden man planerar i Raseborg.

- Har vi inte områden planerade till bostadsområden redan? Vi har Dragsvik, Ekåsen-området, Norra hamnen, Bäljars. Och så ska Pumpviken ännu göras till bostadsområde. Finns det inte tillräckligt?

Staden kritiseras ibland för att inte vara öppen med sina planer. Nu ordnades ett ypperligt infotillfälle, men endast sju personer var på plats när staden informerade om Pumpis-planerna.

- Det beror säkert delvis på att det var en fin sommarkväll och delvis på att de som är för planerna lyser med sin frånvaro. Jag tycker också man borde ta med folket i ett tidigare skede, vid de första penndragen. Nu var planen färdig när den presenterades, säger Kaj Lindholm.

Nytt fusionsnamn

Hangö behöver inte tvångsfusioneras. Det fattade högre makter beslut om.

- Där har vi igen det där ordet tvång. Det leder inte till något gott. Det här visar att om man kämpar och verkligen vill så lyckas man. Jag hoppas att det går vägen och att Hangö får vara självständigt även i framtiden, säger Junell-Kousa.

Hur mycket kan de tära på Hangöbornas självkänsla om de tvingas kalla sig själva för Raseborgare?

- Det är inte klart att det skulle bli Raseborg. Det kan bli Hangö.

Lili-Ann Junell-Kousa avslutar med ett fyndigt fusionsnamn.

- Hangöborg!

Effektivera!