Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pinsamt fel i ministeriers enkät

Från 2014
Uppdaterad 16.06.2014 18:24.
Karta över det tilltänkta metropolområdet, bilden anger hur man tror att kommunstrukturen kommer att se ut i framtiden, alltså prickarna visar var invånare/service kommer att finnas.
Bildtext Hur ska gränserna för metroploområdet dras? Det kan man svara på i enkäten.

Ett fel har insmugit sig i Miljö- och finansministeriets enkät om metropolförvaltningen på webbtjänsten "Din åsikt".

På frågan vilka kommuner som borde ingå i metropolförvaltningen, kan man på den finskspråkiga sidan kruxa för alternativen 10 eller 16 kommuner. På den svenskspråkiga sidan kan man också kruxa för två alternativ - men alternativen är de samma - det vill säga 10 kommuner.

Inga Nyholm - konsultativ tjänsteman vid finansministeriet - säger att felet ska rättas till omedelbart.

Hur är det då med dom som fyllt i enkäten på svenska och bara kunnat välja ett alternativ. Hur påverkas slutresultatet?

Nyholm tror inte att slutresultatet påverkas nämnvärt. Enkäten publicerades för bara några dagar sedan och man kommer att kunna svara på den fram till den 27 juli 2014, så det att man tillsvidare på svenska i praktiken endast har kunnat kruxa för samma alternativ, torde inte spela någon större roll i slutändan, menar hon.

De kommentarer och åsikter som kommer in via enkäten kommer att utnyttjas i det fortsatta beredningsarbetet.

Enkäten finns här.

Läs också: Säg ditt om metroploförvaltningen