Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Norra hamnens avtalspaket klart

Från 2014
Uppdaterad 15.12.2014 11:52.
Plan över Norra hamnen
Bild: Arkitektbyrå R.Wingren Ab

Raseborgs stad och byggbolaget har nu förhandlat fram en ny version av planeringsreserveringen för bostäder och köpcentrum i gamla handelshamnen i Ekenäs.

Stadsstyrelsen godkände inte den första versionen av planeringsreserveringsavtalet. Den nya versionen landar på stadsstyrelsens bord på måndag (16.6).

Staden försöker med den nya versionen garantera att Mäenpää Byggnads Ab bygger både bostäder och köpcentrum på området som också kallas Norra hamnen.

Bostäder utan köpcentrum skulle vara en sämre affär för staden än om både bostäder och köpcentrum förverkligas.

Avtalstexterna inte offentliga

Stadsstyrelsen tar på måndag ställning till ett planeringsreserveringsavtal som inte är offentligt. Reserveringen ger Mäenpää 18 månader tid att avgöra om de vill köpa och förverkliga bostäderna och köpcentrumet i den tidigare handelshamnen i Ekenäs centrum.

Bland de icke-offentliga dokumenten finns den nya versionen av planeringsreserveringsavtalet, nya versionen av föravtalet om fastighetsöverlåtelse, nya versionen av köpebrevet samt av nya legoavtalet enligt vilket staden åt köparen arrenderar ett vattenområde för bryggor och småbåtshamn.

Både och-principen

Endast beredningstexten till stadsstyrelsen är offentlig. Där står det så här om bostäderna och köpcentrumet:
"Det förnyade planerginsreserveringsavtalet bygger på den principen att både bostadsdelen (AL-1) och affärsdelen (KM) förverkligas".

Inte säkert att köpcentrumet blir av

Helt hundraprocentigt verkar det inte kunna garanteras utan det är fortfarande möjligt att endast bostäderna blir verklighet.

Beredningstexten lyder nämligen så här:

"I planeringsreserveringsavtalet har man beaktat som en möjlighet att planen kan förverkligas till de delar som inte berörs av planändringen, det vill säga området AL-1, som ett eget projekt."

Handpenningsrisk

Men staden försöker tydligen binda Mäenpää till affärscentrumsbygget med en ekonomisk risk.

"Köparen erlägger en handpenning för affärsområdet (KM-området) samtidigt som betalningen av rat 1 för bostadsområdet (A1-området) sker."

Mäenpää ska alltså betala handpenning för köpcentrumet samtidigt som de betalar första raten av bostadsområdet.

Eftersom dokumenten som gäller avtalet inte är offentliga, är det svårt att veta vad handpenningsvillkoret innebär. Men poängen med handpenning ur säljarens (Raseborgs stad) synvinkel är ofta att köparen (Mäenpää Byggnads Ab) förlorar handpenningen eller en del av den om affären inte förverkligas. Säljaren har i alla fall då rätt till en ersättning. Handpenningsregeln kan alltså betyda att staden får behålla handpenningen om Mäenpää endast väljer att bygga bostäderna. Handpenningen är ofta tio procent av köpesumman.

"Ingen Raseborgsrabatt"

Staden har för avsikt att sälja både bostadsområdet och affärsområdet till gängse pris. Det gängse värdet "har klarlagts genom att begära en prisuppskattning om områdena av en utomstående bedömare som är förtrogen med motsvarande säljobjekt. Affären innehåller således inget stadsstöd."

Affärscentrumet kan inte förverkligas förrän den nya planen med ökad byggrätt har godkänts. Bostadsrområdets plan kräver inga förändringar.

Diskussion om artikeln