Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Invandrare ingen enhetlig grupp i brottsstatistiken

Från 2014
Uppdaterad 17.06.2014 12:51.
Brottsling bakom galler.
Bild: Yle

En orsak till att vissa grupper av invandrare begår och utsätts för fler brott är att grupperna har en högre andel unga män än andra befolkningsgrupper.

Vissa invandrargrupper begår och utsätts för klart fler vålds- och egendomsbrott än den övriga befolkningen, visar en rapport som Rättspolitiska forskningsinstitutet publicerade på tisdagen.

Majoriteten av alla invandrare gör sig inte skyldiga till brott. Andelen brottsmisstänkta överskred inte tio procent i någon av de undersökta befolkningsgrupperna.

Skillnaderna i brottsstatistiken var större mellan olika grupper av invandrare än mellan hela invandrarbefolkningen och finländarna överlag.

- Det är viktigt att notera att invandrare inte är någon enhetlig grupp, säger Venla Salmi, forskare vid Rättspolitiska forskningsinstitutet.

Unga män och låg inkomst ökar risken

I de grupper där risken för att begå och utsättas för brott är högre än i andra grupper ingår fler unga män.

Kvinnor begår färre brott än män i alla befolkningsgrupper. För kvinnor är risken för att göra sig skyldig till misshandel en femtedel av risken är för män. Risken för att kvinnor gör sig skyldiga till stöld är hälften av vad risken är för män.

I övrigt beror skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper på arbetslöshet samt utbildnings- och inkomstnivå.

Diskussion om artikeln