Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Markägare fyllde bäckfåra utan lov

Från 2014
Uppdaterad 17.06.2014 21:50.
Söderfjärden.
Bildtext En bäckfåra får inte fyllas för att göra åkerarealen störe (Bäcken på bilden är inte Forsbackabäcken)

En jordbrukare får inte fylla en bäckfåra för att utvidga åkerarealen, i synnerhet inte utan tillstånd av myndigheterna.

En markägare i Sjundeå har ansökt hos Södra Finlands regionförvaltningsverk om lov att fylla Forsbackabäckens fåra på en knappt ett hundra meter lång sträcka så att åkern blir större och det blir lättare att köra från den ena åkern till den andra.

Myndigheterna besökte därför i vårvintras platsen och upptäckte att fåran var i naturtillstånd men att det redan hade dumpats jordmassor i fåran. Jordmassorna innehöll betongbitar, asfalt, delar av elledningar och frigolit (styrox).

Det är förbjudet enligt lagen att förstöra en naturlig bäckfåra. Sjundeå kommuns miljö- och byggnadsnämnd kräver nu att jordmassorna avlägsnas och bäcken återställs.