Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tio får gå från Yrkesakademin

Uppdaterad 17.06.2014 12:59.
Yrkesakademins flagga vajar i vinden.

Tio personer sägs upp vid Yrkesakademin i Österbotten, sju permitteras, lektorstjänster omvandlas till timlärare, byten av placeringsort och hetidsanställningar blir deltid. Det är resultatet av samarbetsförhandlingarna vid Yrkesakademin i Österbotten som avslutades i dag.

Personalåtgärderna och en ny organisationsmodell gör att yrkesakademin kan minska utgifterna med 1,3 miljoner euro nästa år. Det är främst personalen i Vasa som påverkas av åtgärderna, som kommer att verkställas under år 2014 och 2015.

Personalåtgärderna beräknas ge en inbesparing på 717 900 euro. Med organisationsförändringen som ska tas i bruk den 1 januari 2015 beräknas en inbesparning på minst 400 000 euro.

Med de föreslagna åtgärderna och med de åtgärder som redan vidtagits uppnås målsättningen på en minskning av nettokostnaderna med 1,3 miljoner euro. YA:s direktion ska fatta beslut om den nya organisationsmodellen på sitt möte den 26 juni.