Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Svåra beslut kan bara göras på avstånd"

Från 2014
Uppdaterad 17.06.2014 15:05.
Pensionerade UPM direktören Harald Finne i Jakobstad
Bildtext Harald Finne

Strukturomvandlingen går hårt fram bland de finska företagen, också i Österbotten. Traditionella tillverkande industrier har det svårt i konkurrensen med länder med lägre lönenivå.

Framgångsrika företag idag i Österbotten måste specialisera sig för att överleva.
- Företag som är beroende av enbart kostnader, bulk och enkla produkter. Inte går det att tillverka sånt i Finland idag, säger pensionerade UPM direktören Harald Finne i Jakobstad.

- Företag som specialiserat sig inom en liten nisch men som säljer över hela världen, dom går det bra för tillägger han.

Är bulkvarans tid förbi i Finland?

I Österbotten har det gått relativt hyggligt för industrin jämförelse med övriga delar av landet och arbetslöshetssiffrorna hör också till landets lägsta. Vad borde Finland satsa på för att överleva i konkurrensen, är bulkvarornas tid förbi?

- I princip ja men ser vi på skogsindustrin ser det ut som en liten uppgång men det beror på tillgången till råmaterial, menar Harald Finne.

Harald Finne arbetade som konsult i eget företag efter pensioneringen från UPM och en kortare tid som vd för Baltic Yachts och numera är det enbart styrelseuppdrag i några företag som gäller. Han ser i princip positivt på de österbottniska småföretagens framtid.

- De flesta småföretag i Österbotten är väldigt flexibla och ledningen är väldigt jordnära men har samtidigt blicken fäst vid horisonten, konstaterar Harald Finne.

Finlands ekonomiska framtid

Inkomster och utgifter går inte riktigt hand i hand i dagens läge i Finland och det här är ett stort bekymmer.

- Än en gång, det är enkelt när man får säga och tycka vad man vill men Finlands kostym är för stor i förhållande till vad vi gör och vad vi behöver. De krafter som skall krympa ner kostymen tycks inte finnas, man klarar inte av det , anser Harald Finne. De beslut som borde fattas bara kommer inte, tillägger han.