Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stranius: Slopa skolgymnastikens könsindelning

Från 2014
Uppdaterad 18.06.2014 14:15.
Fullmäktigeledamot i Helsingfors, Leo Stranius i Kisahalli
Bildtext Leo Stranius
Bild: Yle/Julie Ebbe

Helsingforselever borde delas in enligt nivå och inte kön på gymnastiktimmarna – det anser fullmäktigeledamot i Helsingfors, Leo Stranius (De gröna). I en motion till stadsfullmäktige vill Stranius att rekommendationen om att flickor och pojkar i grundskolan ska ha gymnastiktimmar skilt slopas.

- Motionen föddes ur en utmaning att göra något för att främja jämställdhet flickor och pojkar emellan inom idrott. Idag är rekommendationen att flickor och pojkar har gymnastik skilt, det tycker jag är onödigt. Vi har ingen könsindelning i matematik, handarbete eller något annat ämne heller, säger Stranius.

Ett alternativ kunde vara att dela in eleverna enligt nivå istället, säger han. På så sätt kunde var och en få den utmaning den behöver.

- Det vi har idag är en väldigt stereotyp indelning enligt kön. Pojkarna spelar fotboll och flickorna tränar gymnastik. Det här föråldrade sättet att tänka på måste vi komma bort ifrån, säger han.

Ställer krav på lärarna

Den nordiska modellen är att alla har gymnastik gemensamt, och också i Finland finns det skolor som redan nu har gemensam gymnastikundervisning. Enligt Stranius har elever i blandade grupper till största del positiva erfarenheter. Men, påpekar han, det är klart att det finns problem också.

- Det kräver mycket av gymnastiklärarna. De måste ha förmåga att utforma lektionerna så att de ger något åt alla och att det inte blir könsindelningar på lektionerna ändå, säger Stranius.

Att slå ihop flickorna och pojkarna till en grupp på gymnastiken är också bara en första åtgärd mot en mera jämställd skolidrott, säger Stranius.

- Motionen i sig räcker såklart inte för att åtgärda alla de jämställdhetsproblem vi har inom skolidrotten. Här behövs också fortbildning av lärare, planering av undervisningen, man behöver fundera på lokaler och fördela resurser rätt. Det är ingen lätt sak som åtgärdas med en åtgärd eller två. Någonstans måste man ändå börja och det här är enligt mig ett tydligt steg i rätt riktning.

Stranius tror också att en ändring i skolan kunde hjälpa till att börja åtgärda de jämställdhetsproblem som råder inom idrottsvärlden överlag, där kvinnor har svårare att göra karriär och få resurser att utöva sin gren på hög nivå.

- Men det att herrfotboll, herrishockey, och andra herrgrenar, får uppmärksamhet av publik och sponsorer på ett helt annat sätt än vad damdito gör är ett klart strukturell problem som behöver åtgärder från många olika håll för att lösas, säger Stranius.

Totalt 44 fullmäktigeledamöter har undertecknat motionen, vilket är en majoritet av Helsingfors stadsfullmäktige.

Omröstningen är inte längre tillgänglig.