Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Gatuarbeten som ger nippor

Från 2014
Uppdaterad 16.03.2015 13:23.
Grävarbete i Ilmala - Spela upp på Arenan

Yle huvudstadsregionen bad om tips om "eviga gatuarbeten" och flera personer tog kontakt - tack för det! Vi har kunnat rapportera om läget i Esbo och vilka problem det finns i Helsingfors.

Här är några frågor som vi har fått, och svar på dem:

Sörnäs strandväg, mellan Ekogatan och Fågelviksgränd:
Halva cykel/gångbanan uppriven, vilket gör att man cyklar väldigt väldigt nära mötande trafik, samt fotgängare på cykelleden. Hur hade man riktigt tänkt där?

Ansvariga tjänstemannen vid Byggnadskontoret, Petri Ojala, säger det nog ska finnas en omkörningsfil på 1.5 meter. Byggnadskontoret kollar dylika platser en gång i veckan, och finns det problem, t.ex en alltför smal omkörningsfil, så åtgärdar man det.

Varför grävs Petersgatan upp gång på gång?

Petri Ojala säger att det i de flesta fall har handlat om normalt underhåll av el-, vatten- och avloppsnätet. Vissa gånger har det varit brådskande grävarbeten, med fel i fjärrvärmen t.ex. Här berättar vi mer i detalj om gatuarbetena på Petersgatan .

Ilmalagatan, Radiogatan:
I ett år har det vandrat arbete där. Vad händer där - det grävs än här, än där?

Projektchef Jarkko Karttunen vid Byggnadskontoret svarar.

- Det handlar om flera olika projekt på samma område. Det dras vatten- och avlopp till nya bostadshus vid lmalagatan och till de blivande kontorshusen vid Ilmalabrinken. Gatubelysningen ska förnyas, dessutom dras också data- och elkablar. Meningen var att arbetet vid Ilmalagatan ska vara slutfört i juni 2014, men det drar ut på tiden och torde bli klart i augusti.

Jarkko Karttunen säger att det eventuellt blir aktuellt att riva upp Ilmalagatan igen, i fall Helsingfors Energi har kunder som vill ha fjärrkyla. Nu verkar det som om företagen som ska flytta in i kontorshusen vid Ilmalabrinken vill ha det.

Karttunen hoppas ändå att man inte ska behöva gräva vid Ilmalagatan på en god stund, men eftersom energibolaget reagerar på efterfrågan så kan det här vara möjligt.

Ny avgift sätter fart på gatuarbeten?

Eftersom också myndigheterna i huvudstadsregionen är måna om att gatu- och vägavsnitt inte grävs upp i onödan, kommer man att införa en ny avgift från år 2015. Det handlar om att avgiften för gatuarbeten räknas ut på ett nytt sätt.

Man tar betalt per dag, så länge som grävarbetet pågår, inte per vecka som nu. Det här ska locka privata bolag att planera grävarbetena bättre, hoppas Petri Ojala vid Byggnadskontoret i Helsingfors.

Till Yle huvudstadsregionen säger Tommy Olenius, teknisk direktör vid DNA, att teleoperatörerna är kostnadseffektiva av naturen . Den nya avgiftsmodellen kommer därför inte att ändra på teleoperatörernas sätt att sköta gatuarbeten, menar Olenius.