Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vårt Åbo: Åbo stad planlägger lagstridigt

Från 2014
Uppdaterad 18.06.2014 15:55.
Åbo stadshus.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Föreningen Vårt Åbo är missnöjd med hur Åbo gått till väga med stadsregionens bostads- och markpolitiska program samt Åbo stads åtgärds- och planläggningsprogram.

Programmen togs upp till behandling av stadsstyrelsen utan att staden bett om utlåtanden av intressenterna. Det anser föreningen att strider mot grundlagen, markanvändnings- och bygglagen samt kommunallagen.

Vårt Åbo anser också att åtgärds- och planläggningsprogrammet inte uppfyller kriterierna för planläggning som görs genom planöversikts- och generalplansarbete. Vårt Åbo påpekar att Åbos generalplan är 20 år gammal och att stadsstyrelsen inte sett till att generalplanen är uppdaterad så som markanvändnings- och bygglagen förutsätter. Dessutom anser föreningen att stadsstyrelsen försummat sin uppgift och inte verkställt stadsfullmäktiges beslut från 1997 om att utarbeta en delgeneralplan över Åbo centrum, trots att kommunallagen förutsätter det

Vårt Åbo kräver att ärendet skickas tillbaka till ny beredning och att generalplansarbetet slutförs innan staden lagligt kan börja arbeta på ett bostads- och markpolitiskt program samt ett planläggningsprogram. Enligt föreningen innehåller programmen lösningar som strider med den ikraftvarande generalplanen och att processen har gjorts i en lagstridig ordning.

Vårt Åbo har skickat en skrivelse till Åbo stad som ärendet. Stadsstyrelsen bordlade programmen på sitt möte på måndagen.