Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kuratorerna i kommunerna får mer jobb

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Axxell i Karis
Bildtext Kuratorernas jobb i Axxell flyttas över till kommunerna
Bild: YLE/Minna Almark

Yrkesutbildningarna får inte mer ha sina egna kuratorer, trots att de ofta satsat mycket på just elevvården. I stället ska nu kommunerna ansvara för kuratorerna.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Det här beror på en ny lag som som klubbades igneom i mitten av december och börjar gälla från och med den 1 augusti.

Axxell som i Västnyland verkar i Karis och Ekenäs är en skola som får förnyade arrangemang. Axxells rektor Lena Johansson ogillar systemet som medför att en kurator i medeltal har hand om dubbelt så många studerande i Raseborg jämfört med vad Axxell haft:

- Inte är vi ju glada. Inte på något sätt kan jag säga att vi är glada över den här förändringen. Men Raseborg ska inte belastas för det - det är den nya lagen som har lustiga skrivningar, säger Axxells rektor Lena Johansson.

Lagen inte helt genomtänkt

Den nya elevvårdslagen började aktivt diskuteras efter skolskjutningarna som skedde för några år sedan. Det senaste året har allt ändå gått mycket fort. Riksdagen antog den nya lagen i mitten av december och under våren kom sedan mer information. Redan från och med den 1 augusti ska skolorna och kommunerna ha ändrat system. Men lagen är nog inte helt genomtänkt, anser Johansson. Med en smärre förändringar hade skolan fått hålla kvar sina välfungerande kuratorstjänster.

- Man har definitivt inte tagit allt i beaktande då den nya lagen gjorts upp. Då skulle vi inte ha den här soppan och de här förväxlingarna som nu finns. Allt härstammar i att vi är ett privat aktiebolag. Om vi hade varit en samkommun hade problemet inte alls funnits. Då hade vi fått fortsätta sköta det själv i samarbete med den kommun där enheterna är belägna.

Axxells kuratorer har skött mellan 300-350 studerande per man. I Raseborg är tanken att en kurator däremot har hand om cirka 660 elever i allt från förskola till gymnasium och nu då också yrkesutbildning. Sammanlagt ska sex kuratorer i Raseborg sköta nästan 4000 elever.

Inga fler kuratorer i Raseborg

Raseborg anställer inte någon kurator till trots att elevantalet ökar med 600 och förskoleverksamheten ska bli mer mångsidig.

- Staden står inför ekonomiska utmaningar så då försöker man först hitta en lösning inom staden genom att omfördela arbetsuppgifter.

- Det torde nog gå. Visserligen blir det en stor utmaning för kuratorerna. Men det är ungefär 100 elever till per man. Vi kommer ändå att hålla oss någorlunda nära de nationella medeltalen, säger bildningsdirektör Robert Nyman:

Facket förespråkar ett medeltal på mellan 500-600 elever per kurator.

- Det finns också många andra faktorer än tid som påverkar dimensioneringen. Vi har två språk som ska skötas samt alla olika skolor. Det gör det svårare att jämna ut arbetsfördelnigen.

Arbetet blir mer förebyggande

Kommer ni att följa upp det hur det fungerar?

- Självfallet, svarar Nyman.

Eftersom Axxell verkar på fyra olika orter betyder det fyra olika system att följa.

- Det betyder att vi har fyra olika arrangemang i denna så viktiga fråga. Dessutom slås ju Axxells team sönder, de har till exempel fått arbetshandledning tillsammans, säger Johansson.

Det finns mycket bra i lagen också. Arbetet ska bli mer förebyggande och en elev ska få komma till en kurator eller psykolog inom sju dagar.

Diskussion om artikeln