Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Laura Räty får kanske ingen ersättare

Från 2014
Uppdaterad 23.06.2014 12:30.
Laura Räty
Bildtext Laura Räty har varit biträdande stadsdirektör i Helsingfors sedan sommaren 2011.

En ersättare för Laura Räty på posten som biträdande stadsdirektör i Helsingfors behövs kanske inte eftersom hennes tjänstledighet bara varar till nästa vår.

Laura Räty är nu biträdande stadsdirektör i Helsingfors med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor. Samlingspartiet utsåg henne i dag måndag till social- och hälsovårdsminister. Den posten innehar hon nu till och med våren 2015 då nästa riksdagsval ordnas.

De gröna förlorade kampen om stadsdirektörsposten med ansvar för social- och hälsovård sommaren 2011 då Räty vann över Minerva Krohn (Gröna) i en omröstning i Helsingforsfullmäktige. De grönas gruppordförande Emma Kari uppger nu att partiet inte tänker göra anspråk på posten.

- Jag antar att Räty nu tar tjänstledigt eftersom det är fråga om en så kort ministerperiod. Frågan är om det ens behövs en ersättare på stadsdirektörsposten för en så här kort tid? Det ska nu de politiska grupperna diskutera, säger Kari till Yle Huvudstadsregionen.

Kari fick reda på att Räty blir minister då de talade i telefon i morse.

Fullmäktige behandlar frågan i augusti

Stadsdirektör Jussi Pajunen säger till Yle Huvudstadsregionen att han antar att Räty bara tar tjänstledigt och inte avgår helt och hållet.

- Nu ska vi diskutera vad som händer, säger Pajunen som inte vill ta ställning om Räty får en ersättare eller om en annan biträdande stadsdirektör sköter hennes uppgifter.

Var du medveten om att hon kommer att utses till minister?

- Det kommenterar jag inte. De här sakerna är komplexa, säger Pajunen.

Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö uppger för Yle Helsinki att en vikarie sköter Rätys jobb under sommaren och i augusti fattar fullmäktige beslut om vad som händer därefter.

Om inte Räty får en ersättare skulle sannolikt biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, som också ansvarar för bildningsfrågor, sköta Rätys uppgifter under tiden som hon är minister. Under stadsfullmäktiges möten brukar Viljanen ersätta Räty om hon inte är närvarande.

Social- och hälsovårdsverket genomgår nu en stor omställning då verkschefen Matti Toivola dessutom går i pension den 1 oktober.

UPPDATERING kl.12.24: Jussi Pajunens och Lasse Männistös kommentarer lades till i artikeln.