Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nya hårda krav på Borgå skärgårds vattentjänstverk

Från 2014
Uppdaterad 24.06.2014 09:27.
Vatten i glas
Bild: Pekka Sipilä

Borgå stad ska precisera sina krav på Borgå skärgårds vattentjänstverk för att säkerställa vattentjänsterna i skärgården och säkra stadens fordran..

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula får fullmakt att ge vattenandelslaget ett förslag om på vilka villkor staden tar över andelslagets verksamhet.

De viktigaste förutsättningarna för att staden ska överta verksamheten är att begränsa verksamhetsområdet, att se över anslutningsavtalen samt taxor och avgifter.

Borgå stad har betalat vattentjänstverkets skuld på drygt 2 miljoner euro till Aktia bank och är nu den största borgenären.

Om parterna inte kan komma överens eller om vattenandelslaget inte uppfyller stadens krav, kan Borgå stad tillsammans med andra borgenärer söka andelslaget i konkurs. Det är ändå inte det alternativ man tar till i första hand.