Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Det här ska snart förstöras för evigt

Från 2014
Uppdaterad 24.06.2014 12:34.
Vattentorn
Bildtext Drumsö vattentorn byggdes under åren 1958 och 1959 och rivs antagligen 2014.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Rivningen av Drumsö vattentorn inleds den 1 augusti och beräknas vara slutförd den 31 november. En tredjedel av betongen som frigörs vid rivningen ska användas för att fylla ut en del av området som ligger bredvid tornet.

Miljönämnden i Helsingfors behandlar i dag tisdag ett miljölov som krävs för att få använda betongen. Enligt stadens utredningar är den inte miljöfarlig. Betongen ska pulveriseras på platsen. Rivningen sker under vardagar mellan klockan 7 och 18 för att minska på olägenheter för grannar.

Drumsö vattentorn

  • Byggdes 1958 och ligger på Örnberget på Drumsö i Helsingfors.
  • Vattentornet togs ur bruk 1996.
  • Tornets kapacitet är 4 500 kubikmeter och det är 34 meter högt.
  • Stadsstyrelsen i Helsingfors beslöt i september 2013 att tornet ska rivas efter en lång process där staden utrett olika användningsmöjligheter för det.

Källa: Wikipedia

Drumsösällskapet har bett NTM-centralen att skydda vattentornet i enlighet med lagen om skyddande av byggnadsarv.

- NTM-centralen behandlar ännu ärendet och ett besked kommer antagligen i juli, säger Drumsösällskapets ordförande Ville Elomaa.

Överinspektör Henrik Wager vid NTM-centralen uppgav i mars för Yle Huvudstadsregionen att möjligheterna att skydda vattentornet är små eftersom staten i så fall tvingas betala för att rusta upp det.

Besked från domstolen i augusti

Kimmo Sarje, som är ordförande för SDP på Drumsö, har i sin tur överklagat byggnadsnämndens beslut om rivningslov till Helsingfors förvaltningsdomstol.

- Domstolen behandlar ännu min överklagan. Men jag tror att utslaget kommer i augusti. Domstolen väntar också på NTM-centralens besked, säger Sarje.

Han tycker att rivningstidtabellen därför låter lite väl snabb.

En grupp fullmäktigeledamöter lämnade dessutom i mitten av januari in en motion där man kräver att staden på nytt utreder vad det kostar att bevara och rusta upp vattentornet. Staden konstaterade ändå i sitt svar på motionen att kostnaderna för att bevara tornet blir för höga i jämförelse mot vad det kostar att riva.

Enligt Helsingfors stad kostar det 3-4 miljoner euro att rusta upp tornet. De som förespråkar att tornet bevaras har lyft fram ett exempel från Uleåborg som visar att en upprustning kan kosta omkring 1 miljon och inte alls lika mycket som staden hävdar.

Tidigare artiklar om Drumsö vattentorn:

Drumsösällskapet ber nu NTM-centralen skydda vattentornet
Politiker kräver ny utredning om Drumsö vattentorn
”Vi kämpar till slutet”
Protester mot rivning av Drumsö vattentorn förkastas
Drumsöpolitiker hoppas förhala vattentornsrivning
Nu är det klart - Drumsö vattentorn rivs