Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Det blir trångt i nya barnsjukhuset

Från 2014
Uppdaterad 25.06.2014 15:01.
Bildtext Barnkliniken måste vänta några år på moderna utrymmen.
Bild: Yle

Då det nya barnsjukhuset i Helsingfors står klart, enligt planerna i slutet av år 2017, så är det många som ska rymmas in i byggnaden. Kanske till och med för många.

Då det nya barnsjukhuset står klart år 2017 kommer det att bli trångt direkt i början. Barnkliniken, som finns i byggnaden intill, ska renoveras och under renoveringen kommer verksamheten att flyttas till den nya sjukhusbyggnaden. Olägenheterna kommer att pågå 2 - 3 år. Därefter kan barnklinikens verksamhet flytta tillbaka till sina egna utrymmen och rum för barnsjukhuset frigörs.

Överläkare Pekka Lahdenne leder planeringen av verksamheten i det nya barnsjukhuset, han ska alltså anpassa verksamheten enligt de utrymmen som ges till förfogande. Lahdenne berättar att man blir tvungen att fundera noga på hur man ska få allt att gå ihop under de första åren.

- Vi har ännu inte några exakta planer på hur det här ska skötas. Vi hoppas det ska gå bra, men det kan vi med säkerhet säga först år 2018, då flytten har skett, berättar Lahdenne.

Breda ut jobbet kan vara lösningen

Även om det kan bli trångt för vissa polikliniska funktioner, så finns det en del tankar om hur man kan hantera situationen.

- Vi kan kanske klämma ihop vissa funktioner. Vi har också funderat på att man kunde förlänga jobbet under dagen, så att det kan pågå till senare på kvällen, på så sätt kan vi kanske helt undvika trängsel, funderar Lahdenne.

Om det är trångt och jobbet förlängs kan personalens välmående komma i fara. Det här menar Lahdenne att man måste undvika, både patienternas och personalens välmående måste prioriteras.

Rum att växa

Orsaken till att man inte helt enkelt bygger ett nytt, stort sjukhus där alla funktioner kan samsas om en byggnad, är byggutrymmet som finns till förfogande. HNS fastighetsdirektör Hannu Lähteenmäki förklarar att av praktiska skäl vill man ha de olika byggnaderna nära varandra så man enkelt kan röra sig från en byggnad till en annan via underjordiska tunnlar. Då är det tomten som finns till förfogande i Mejlans som ställer sina krav, det vill säga byggnaden på tomten kan inte vara hur stor som helst.

Lähteenmäki skriver ändå inte helt under påståendet att det skulle bli trångt i det nya barnsjukhuset medan barnkliniken renoveras, eftersom man tänker på framtiden i den nya byggnaden.

- Byggnaden är planerad så att det finns utrymme att växa, vi räknar med att antalet patienter ökar i takt med att befolkningen ökar. Därför finns det redan i början lite extra utrymme, så alla ska nog rymmas in, menar Lähteenmäki.

Då både barnsjukhuset står klart och renoveringen av barnkliniken är gjord kan vi med andra ord förvänta oss ett barnsjukhus där det finns gott om utrymme. Verksamheten i Barnets Borg däremot kommer att flytta ut eftersom byggnaden inte är ändamålsenlig för sitt syfte. HNS försöker göra sig av med byggnaden.