Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå ser för positivt på ekonomin

Från 2014
Uppdaterad 25.06.2014 11:13.
Tre rödgula hus med träfasad, en grön gräsplan i förgrunden.
Bildtext Färre människor än vad kommunen räknar med flyttar till Sjundeå

Sjundeå kommun kan få svårt att balansera sin ekonomi under de kommande åren. Det befarar revisionsnämnden.

I utvärderingsberättelsen för år 2013 betonar revisionsnämnden att Sjundeå kommuns balanseringsprogram grundar sig på rätt så gynnsamma uppskattningar om ekonomins utveckling.

Färska prognoser visar att Sjundeås skatteinkomster i år är betydligt lägre än budgeterat. Det här beror bland annat på att nettoinflyttningen till Sjundeå har minskat.

Skattesatsen räcker inte till

Det blir svårt för Sjundeå att klara av ekonomin med nuvarande skattesats, konstaterar revisionsnämnden. Sjundeå höjde inkomstskattesatsen med en halv procentenhet till 21,5 procent vid årsskiftet.

Balanseringsprogrammet gäller åren 2014-2017. Meningen är att kommunens ackumulerade underskott ska vara täckt i slutet av år 2017.

Sjundeå hade i slutet av fjolåret ett ackumulerat underskott på cirka 600 000 euro.