Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många läkemedel försämrar sexlivet

Från 2014
Uppdaterad 26.06.2014 15:30.
Woody Allen och Louise Lasser från filmen "Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask"
Bildtext Minskad sexlust, färre orgasmer, försämrad njutning och försvårad erektion är några av läkemedlens biverkningar.
Bild: MGM International Television Distribution Inc.

Allmänt kända och använda läkemedel, som bland annat blodtrycksmedicin och antidepressiva läkemedel, kan ha en negativ inverkan på sexlivet. Att däremot allergimediciner och värkmedicin försämrar sexlivet väcker förvåning bland läkarkåren.

Allmänna läkemedel kan ha en betydande negativ inverkan på finländarnas sexliv. Minskad sexlust, färre orgasmer, försämrad njutning och försvårad erektion är några av läkemedlens biverkningar.

Att blodtrycksmediciner kan försämra mannens erektion är sedan tidigare känt inom läkarkåren. Likaså är depressionsmediciner kända för att de försenar männens ejakulation.

Antidepressiva läkemedel påverkar också kvinnornas sexliv negativt. Hela 70 procent av kvinnorna som använde SSRI-läkemedel fick svårt att få orgasm. Det här inverkar givetvis också på motivationen.

Allergimediciner och värkmedicin försämrar sexet

Juhana Piha, specialläkare i sexualitet sa i en artikel i Helsingin Sanomat att allergimediciner och vanliga värkmediciner också kan försämra sexlivet.

Allergimediciner, som till exempel antihistamin, kan göra det svårare för kvinnor att bli upphetsade. Denna upptäckt förvånar däremot läkarkåren.

Miila Halonen är specialläkare på Väestöliitos klinik för sexuell hälsa. Halonen har under sin karriär inte stött på många fall som skulle tyda på att allergimediciner inverkar negativt på människors sexliv.

- Det är utan tvekan en ganska förvånande upptäckt, på samma sätt som värkmedicin som också nämndes i artikeln. Det kom som en överraskning för mig. I alla fall om jag ser till min egen arbetserfarenhet kan jag säga att allergimediciners inverkan på sexlivet är väldigt ovanliga, säger Halonen.

Flera hundratusentals människors sexliv kan försämras

De läkemedel som har konstaterats ha en negativ inverkan på sexlivet används av en stor del av befolkningen.

I Finland använder flera tiotusentals människor till exempel olika antidepressiva läkemedel. Problem med blodcirkulationen hör till en av våra folksjukdomar och blodtrycksmedicin är mycket använt.

Flera hundratusentals människor löper därför risk att få problem med sexlivet i samband med användningen av dessa läkemedel, konstaterar Halonen.

- Ganska många läkemedel inverkar på något sätt negativt på sexualiteten. Det här kan vara ett betydande problem. De medicinerna som har en inverkan på sexualiteten är allmänt använda, säger Halonen.

Läkarna informerar sällan om biverkningarna

Även om läkarna känner till medicinernas inverkan på sexlivet, så talar de sällan om biverkningarna med patienterna.

Det är viktigt att patienterna och läkarkåren vågar prata om biverkningarna med varandra, anser Halonen. Den som upptäcker att ett läkemedel försämrar sexlivet ska absolut inte sluta ta medicinen utan att ha diskuterat saken med sin läkare först.

- Man pratar säkert inte tillräckligt om saken med patienten. Det är viktigt att man nu har lyft upp det här i medierna så att människorna förstår att det är okej att prata om det här, säger Halonen.