Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: Förbjud rökning nära barn

Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Barn som leker
Bildtext Barn som leker

Om Social- och hälsovårdsministeriet får som det vill blir det snart förbjudet att röka på lägerskolor, på skriftskolläger och i andra miljöer där barn vistas, som på badstränder, lekparker och nöjesfält.

I dag presenterade ministeriet sitt förslag till ny tobakslag. Ministeriet vill ha en mycket strängare lagstiftning när tobakslagen förnyas nästa år. Målet är att bara två procent av finländarna ska röka år 2040. I dag röker omkring 15 procent.

Barn ska inte utsättas för rök

Ett av förslagen är att det ska bli förbjudet att röka i bilen om det finns barn bland passagerarna. En sådan lagstiftning finns redan i Australien. Ministeriet vill också ta efter Australiens lagstiftning om en standardisering av cigarettförpackningarna. Det betyder att tobakstillverkarna inte längre skulle få ha sin egen logotyp eller egen reklamtext på tobaksaskarna, utan alla askar skulle se likadana ut och ha samma typ av varningstext.

Till förslagen hör också att husbolag ska ha rätt att begränsa eller helt förbjuda rökning i bostadshus och alltså också på balkonger.

Social- och hälsovårdsministeriet klassificerar elektriska cigaretter som lika hälsovådliga som vanlig tobak. Därför ska också rökning av elektriska cigaretter begränsas i samma utsträckning.

Dessutom vill ministeriet att det ska bli lättare att få hjälp för den som vill sluta. Bland annat föreslår man att FPA lättare ska ersätta nikotinplåster och -tuggummi.

Finland är föregångare

Finland är en föregångare vad gäller tobakslagstiftning. När tobakslagen förnyades senast år 2010 skrevs det in i lagen att det slutliga målet är att Finland ska vara helt tobaksfritt. Det gör Finland till det första landet i världen som i lag skriver att staten ska arbeta för att rökningen helt ska upphöra, inte bara minska.

Riksdagen beslutar om tobakslagen år 2015 och de ändringar som Social- och hälsovårdsministeriet nu för fram tas upp då. Om riksdagen vill följa ministeriets linje kan ändringarna träda i kraft år 2016.