Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EK: Miljarder sitter fast i lovansökningar hos myndigheterna

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 18:42.
En marktäkt.
Bild: YLE / Arja Lento

3,7 miljarder euro i företagsinvesteringar vilket skulle kunna ge 10 000 nya jobb. Så mycket sitter enligt en gallupundersökning fast i olika tillståndsprocesser. Företagen kräver mindre byråkrati i tillståndsbehandlingen.

Det är en gallupundersökning som gjorts på uppdrag av Finlands Näringsliv EK som belyser företagens erfarenheter av att ansöka om olika lov och tillstånd hos myndigheter.

- Det är svårt att planera projekt, och att få investeringar blir besvärligt när man inte känner till när och om tillståndet kommer, säger Satu Räsänen på EK om nackdelarna med byråkratin.

Vid Lemminkäinen är Jan-Olof Asplund regionchef för stenmaterialsidan i Österbotten. Han är relativt nöjd med hur samarbetet med de lokala myndigheterna löpt. Främst har det handlat om marktäktslov och miljötillstånd från de kommunala myndigheterna.

- Jag vet andra orter i Finland där ett miljötillstånd kan ha tagit upp till tio år. Sedan tillkommer en viss besvärstid efter det, så lovet kan ha gått ut innan besvärstiden börjar. Det ställer till med stora problem i den här branschen, säger Asplund.

I Österbotten brukar det ta från 4 månader till ett år att få de nödvändiga loven för den verksamhet Lemminkäinen bedriver. Asplund säger att det är stora summor som går förlorade när tillstånden behandlas hos myndigheterna.

- Om en lovansökan handlar om allt från flera år och uppåt så är det omöjligt att säga hur mycket pengar går förlorat.

Tajt på Regionsförvaltningsverket

Vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fungerar Christel Engman-Andtbacka som förman. Hon säger att kvaliteten på ansökningsbehandlingen är god men att man inte riktigt når upp till tidsmålsättningen, som är 10 månader för nya tillstånd och 12 månader för granskningar eller revideringar av tillstånd.

- Till stor del handlar det ju om vi har tillräckliga resurser eller inte. Det säger ju sig själv att om en föredragande har upp till 25 ärenden samtidigt så tar det ju en viss tid att få det gjort, säger Engman-Andtbacka.

Har ni tillräckligt med resurser?

- Inte har vi riktigt tillräckligt. Det är på det sättet ganska tajt.

Engman-Andtbacka säger ändå att situationen blivit bättre sedan verksamhetsstället grundades 2010. Nu behandlar man ansökningar i snabbare takt än det kommer in nya.

Prioritera storinvesteringar?

På Lemminkäinen säger Jan-Olof Asplund att det finns en del onödig byråkrati i myndigheternas arbete.

- På tillväxtcentra som Nyland har det varit extra besvärligt, men vi märker av det här också.

Han har även märkt att ansökningstiderna verkar blir längre år för år. Nya typer av vattenanalyser eller bullermätningar ställer nya krav på företagen. Samtidigt säger Asplund att det inte ligger i någons intresse att handla på miljöns bekostnad.

Vid Regionsförvaltningsverket säger Christel Engman-Andtbacka att man funderar på nya lösningar att göra ansökningstiderna kortare. Bland annat skulle man kunna dela in ansökningarna i olika kategorier enligt risken för miljön eller prioritera tillståndsansökningar som involverar stora investeringar.

Diskussion om artikeln