Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Prognos: Löntagarnas köpkraft försvagas

Från 2014
Om hemvägen går via affären är det lätt hänt att man köper något i förbifarten. Bild: YLE/Juha-Pekka Inkinen

Löntagarnas köpkraft kommer att försvagas i år och nästa år, förutspår en färsk rapport om inkomst- och kostnadsutvecklingen.

Löntagarnas köpkraft krympte även i fjol. Minskningen på 1,1 procent berodde framför allt på den försvagade sysselsättningen.

Nästa år kommer köpkraften att minska på grund av anpassningen av statsfinanserna, tror Utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsutvecklingen som skrivit rapporten.
Läget förbättras 2016 i och med att det ekonomiska läget och sysselsättningen, tror Utredningskommissionen.

Balansgång för beslutsfattarna

Rapporten slår fast att de finländska företagens konkurrenskraft under fjolåret försvagades för tredje året i rad. EU-kommissionen uppskattar minskningen till tre procent. Försvagningen berodde nästan helt på att eurokursen steg i förhållande till andra valutor.

Rapporten konstaterar att den ekonomiska politiken i Finland under de närmaste åren måste försöka stöda köpkraften samtidigt som man slår vakt om företagens konkurrenskraft och den offentliga ekonomins hållbarhet.