Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Subprimelånen på väg tillbaka

Från 2014
Bilförsäljningen ökade i december 2013 och till exempel Cadillac ökade sin försäljning med 48 procent,
Bild: EPA/PETER FOLEY

De så kallade subprimelånen är tillbaka på den amerikanska marknaden, om än i mindre skala än före finanskrisen 2008. De här högrisklånen som anses ha utlöst finanskrisen finns numera både inom bolånemarknaden och framför allt i bilhandeln.

Subprimelån är lån som beviljas kunder med relativt dålig kreditvärdighet. Före finanskrisen kunde bolånekunder som inte hade något eget kapital, eller som inte hade fasta inkomster beviljas sådana här lån. Räntan kunde också vara mycket låg under en inkörningsperiod och månadsbetalningarna kunde vara så små att lånekapitalet i själva verket ökade hela tiden.

Skärpta regler

Lagarna skärptes efter kraschen 2008 och numera ställs hårdare krav på låntagaren, bland annat vad beträffar betalningsförmågan. Lagen förutsätter också att kreditinstituten väljer sina kunder noggrant. Om låntagaren inte uppfyller lagens krav och senare inte kan sköta sina betalningar kan han eller hon stämma långivaren med motiveringen att lånet enligt lagen aldrig borde ha beviljats.

För närvarande är bara kring 0,5 procent av de nya bolånen subprimelån, mot 15 procent åren 2005 och 2006. Dessutom måste högrisklåntagare numera ha ordentligt med eget kapital.

Till exempel Athas Capital Group som verkar inom den här branschen kräver att låntagaren har eget kapital som motsvarar minst 35 procent av priset på bostaden. Företagets vd Brian O’Shaughnessy talar om förnuftiga högrisklån, skriver The New York Times i en artikel om subprimelån.

Räntan på de här högrisklånen är mellan 8 och 13 procent, medan vanliga bolån har en ränta på cirka 4 procent.

Högrisklånen frodas inom bilhandeln

Före finanskrisen sålde finansinstitut värdepapper som baserades på ihopbuntade subprimelån. Placerarna tappade till slut förtroendet för de här värdepappren varpå diverse hedgefonder och senare även stora banker drabbades av stora problem och finanskrisen var ett faktum.

Nu finns liknande värdepapper baserade på billån till högriskkunder. Placerarna är intresserade av de här mera riskabla pappren eftersom avkastningen är högre än för värdepapper med lägre risk. Den höga efterfrågan på värdepappren sänker också kostnaderna för de bolag som beviljar subprimelån till bilköpare. Bilåterförsäljarna får också sin andel av kakan genom ökad försäljning och genom en andel av den höga ränta på upp till närmare 20 procent som kunden betalar.

Subprimelånen ser ut att ha ökat försäljningen av billån och bilar i USA. Tittar man på de utestående billånen har summan av dem stigit med 25 procent under de tre senaste åren, rapporterar Financial Times.

Samtidigt som bilfinansieringen har vuxit har andelen högrisklån ökat, från en knapp tiondel för fem år sedan till en tredjedel i år. En tiondel av de nya billånen går till kunder som tidigare knappast skulle ha fått lån, skriver Financial Times.

För närvarande finns det ändå inga tecken på en krasch inom bilfinansieringen. Omkring 1 procent av kunderna får problem med betalningarna, vilket är en låg siffra historiskt sett. Om räntorna stiger kommer situationen däremot att förvärras, ansåg Financial Times i artikeln som publicerades i april i år.

Inget hot mot USA:s ekonomi

Den fristående ekonomisten Roger Wessman med bakgrund bland annat som Nordeas chefsekonomist anser att subprimelånen inom bilhandeln inte utgör ett hot mot USA:s ekonomi. Dels är billånemarknaden betydligt mindre än bolånemarknaden och dels är en bil som säkerhet annorlunda. Bilen är lättare att sälja än en bostad, den kan transporteras och säljas överallt i USA. Bilen är enligt Wessman mera likvid än en bostad.

Folk vet också vad en bil är värd, priserna är stabila och det kan inte uppstå liknande bubblor som inom bostadsmarknaden där många före finanskrisen trodde att bostadspriserna aldrig skulle sjunka. Det finns däremot inga spekulanter som köper en bil och väntar sig att priset på bilen skulle stiga.

Subprimelånen är främst ett problem på individplanet, anser Wessman. En del låntagare med dålig betalningsförmåga kommer i slutändan att ha ett stort lån, men ingen bil.

Hyfsad tillväxt i USA

Wessman anser att USA:s ekonomi växer hyfsat för närvarande. Arbetslösheten börjar normaliseras och återhämtningen är på ganska god väg. Om tillväxten blir starkare kan det bli aktuellt med en höjning av styrräntan 2015, tror Wessman.

En alltför tidig räntehöjning tror Wessman inte på eftersom centralbanken Federal Reserve hellre stimulerar ekonomin lite för länge än äventyrar återhämtningen och sysselsättningen genom att strama åt för tidigt.

Diskussion om artikeln