Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Visko Teepak måste lukta mindre

Från 2014
Visko i Hangö
Bild: YLE/Malin Lindholm

Korvskinnstillverkaren Visko Teepak i Hangö måste i framtiden ha bättre koll på sina luktproblem. Det förutsätter de statliga miljömyndigheterna i Viskos uppdaterade miljötillstånd.

Fabriken måste rena luktande svavelföreningar effektivare än hittills. Till slutet av 2015 får Visko släppa ut högst 650 milligram per kubikmeter och efter det högst 550 milligram per kubikmeter reducerade luktande svavelföreningar.

Reningsanläggningen måste bli effektivare eller så bör företaget se till att utsläppsgasen blandas och sprids effektivare. Det här kan ske bland annat genom att bygga en högre skorsten.

Hur mycket får det lukta?

Regionförvaltningsverket ger exakta siffror för hur mycket det får lukta. Det heter att lukten från 2016 framåt under 99 procent av tiden måste hållas under tre luktenheter per kubikmeter luft.

En luktenhet antyder hur många gånger en luktande gas måste spädas ut tills över hälften av en luktpanel inte längre upptäcker den.

Visko måste också före utgången av 2016 kartlägga och tydligt kunna visa hur lukten sprids. Om gränsvärdena överskrids, måste Visko komma med en plan över hur de tänker uppnå kraven som gäller luktolägenheterna.

Vatten till stadens reningsverk

Visko har tidigare renat sina egna avloppsvatten och sedan lett ut dem i havet. Men fabriken leder nu sitt avloppsvatten till Hangö stads reningsverk. Men Visko måste delta i samvattenkontrollen i tre års tid efter det att avloppsvattnen har börjat ledas till stadens reningsverk.

Miljötillstånden ses över med jämna mellanrum för att de ska fylla kraven i lagar som också ändras.