Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sagus vindkraftspark får inte byggas

Från 2014
domstol
Bild: Mika Kanerva

Högsta förvaltningsdomstolen blandar sig i Sagus vindkraftsbeslut. Enligt domstolen har man fattat bristfälliga beslut i förvaltningsdomstolen och i Sagus kommunstyrelse.

Högsta förvaltningsdomstolen har hävt de beslut som fattats om att bygga en vindkraftspark i Sagu. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kräver ett bygge en planändring och inte enbart ett beslut om planeringsbehov, som är ett beslut på lägre nivå.

Dessutom anser Högsta förvaltningsdomstolen att vindkraftsparkens bulleruppskattning är felaktig. Vindkraftsparken har planerats i byn Timböle och omfattar 68 hektar och tre möllor.

Sagus kommunstyrelse godkände i februari 2012 vindkraftföretagets ansökan om beslut om planeringsbehov. Besvär lämnades in över beslutet. Åbo förvaltningsdomstol förkastade besväret i november 2012.

Nu hävde Högsta förvaltningsdomstolen både Åbo förvaltningsdomstols och Sagu kommunstyrelses beslut.