Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Italiens premiärminister charmade Europaparlamentet

Från 2014
Uppdaterad 03.07.2014 07:47.
Italiens premiärminister Matteo Renzi presenterar Italiens ordförandeskap inför Europaparlamentet.
Bildtext Matteo Renzi talar inför Europaparlamentet.

Italien leder från och med månadsskiftet EU, då landet tog över efter Grekland. Den italienske premiärminister Matteo Renzi presenterade landets ordförandeskap inför Europaparlamentet igår. Renzi anser att Europa inte har någon framtid utan tillväxt, men frågan är hur långt han vill luckra upp budgetdisciplinen.

Italien försökte under det senaste EU-toppmötet med benäget bistånd från Frankrike att luckra upp EU:s budgetregler. Reglerna som sätter gränser för hur stort budgetunderskott och statsskuld får vara, finns inskrivna i det som kallas stabilitets- och tillväxtpakten. Reglerna ändrades inte, men tolkningen är kanske lite mindre strikt. Igår charmade Italiens nye premiärminister, socialdemokraten Matteo Renzi europaparlamentarikerna.

- Vi är de första att säga att vi ska respektera reglerna, inte att ändra dem. Vi säger att vi respekterar reglerna, men vi måste komma ihåg att våra föregångare undertecknade stabilitets- och tillväxtpakten. Vi har stabilitet, men tillväxt är inte något som ett enskilt land ska besluta om - det är en fråga för hela Europa, sade Renzi.

- Utan tillväxt har Europa ingen framtid och det är inte bara ett enskilt lands problem, fortsatte Renzi.

Medan valet till Europaparlamentet i slutet på maj ledde till politiska jordbävningar i många europeiska länder så representerar Italien överraskande nog politisk stabilitet.

Den 39-årige Renzi lyckades vinna starkt och de italienska socialdemokraterna Partito Democratico blev den största gruppen i Europaparlamentets socialdemokratiska grupp med 31 invalda, större än de tyska socialdemokraterna.

"Vem ska betala investeringarna?"

Socialdemokraten Liisa Jaakonsaari var imponerad över partikamratens tal. Bland annat att han lät bli att skylla sina problem på Europa, vilket är vanligt i många länder.

Jaakonsaari gillade att Renzi sade att Italien måste lösa sina egna problem med byråkrati och korruption och att alla andra länder bör göra det själv, men han efterlyste en europeisk anda. Jaakonsaari håller med Renzi om att mer flexibilitet och investeringar behövs.

- Man måste bereda rum för investeringar och satsa på bredband, digitala marknader och liknande så att vi får mer tillväxt och produktivitet, tillägger Jaakonsaari. Men vem ska betala investeringarna, de kostar ju.

- Det kostar säkert, men arbetslösheten kostar ju också. En avstannad ekonomi och nedförsbacke kostar enormt i framtiden, anser Jaakonsaari Samlingspartisten Petri Sarvamaa från mittenhögergruppen EPP vill inte se några förändringar i budgetreglerna.

- Jag tror inte att det finns så mycket rum för förändringar i den här storpolitiska pakten om ekonomin, så som läget är nu väntar jag fortfarande på att få veta vad det här handlar om, anser Sarvamaa.