Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu rensas Lovisa å

Från 2014
Uppdaterad 03.07.2014 12:39.
översvämning i Hommansby
Bild: YLE/Stefan Härus

Lovisa å ska nu rensas. Ån är igenvuxen och svämmar lätt över speciellt på Hommansby slätten.

Arbetet med att rensa ån börjar i nedre loppet vid omfartsvägen i Lovisa. Sedan går man uppströms i 15 kilometer där ån möter Lappträskvägen i Andersby. Ett av de avsnitt där problemen är som störst är skogsavsnittet mellan Hommansby slätten och Påvalsby. Arbetet genomförs till största delen på vintern och ska vara slutfört om två år. Staten och markägarna står för kostnaderna.

Ån breddas

Lovisa å rensas och breddas. Gräset i bottnen av åfåran grävs upp och bottenbredden ökas till fyra meter. Rensningen ska minska översvämningarna och förhoppningsvis också förbättra levnadsförhållandena för fiskbeståndet. Ån har tidigare varit rik på kräftor, men för ca 10 år sedan dog kräftorna av syrebrist. När ån är rensad hoppas markägarna kunna återställa kräftbeståndet, säger Håkan Karlsson.

Översvämning vid häftigare regn

Lovisa å svämmar vanligtvis över vår och höst, men inte ens sommartid kan man gå helt säker. Markägare och egnahemshusägare invid Lovisa å har väntat på att ån ska rensas i närmare 40 år. Problemet med översvämningar är störst på Hommansby slätten. Åkar blir vattendränkta och egnahemshusägare får vatten i sina källare.

Vattnet i Lovisa å är normalt stillastående och illaluktande. Ån är igenvuxen, inte ens vid häftigare regn strömmar vattnet tillräckligt snabbt i genom. Regnmängder på 30 mm räcker till för att få ån att rinna över bräddarna.

Själva dikningen är beräknad att kosta 250 000 euro, allt som allt kan kostnaderna uppgå till 400 000 euro. Hälften av summan kommer från statskassan.

Yle Nyheter: Lovisa å kommer att rensas - Spela upp på Arenan