Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna misstror politiker och telefonförsäljare

Från 2014
Uppdaterad 03.07.2014 11:06.
Bildtext Brandmännen är den yrkesgruppen finländarna har det största förtroendet för.
Bild: YLE/Kati Enkvist

Finländarna har störst förtroende för brandmän och apoteksarbetare av alla yrken. På botten av listan finns politiker och telefonförsäljare, visar en färsk undersökning.

Hela 96 procent av de finländare som tillfrågade har stort eller rätt så stort förtroende för brandmän och apoteksarbetare. Sedan följer sjukskötare, piloter och hantverkare.

Överlägset lägst förtroende har finländare för telefonförsäljare och politiker. Endast fem procent uppgav att de litar på telefonförsäljare. Elva procent har förtroende för politiker.

Större förtroende för jordbrukare än fotbollsproffs

  • Förtroendet för brandmän, apotekspersonal, sjukskötare, piloter, hantverkare, läkare och poliser ligger alla på minst 90 procent.
  • Jordbrukare ligger nia på listan. 82 procent av de tillfrågade litar på dem.
  • För jurister har 56 procent förtroende. Endast 34 procent litar på fotbollsproffs som yrkesgrupp och 32 procent litar på journalister.
  • Minst förtroende har finländarna för: telefonförsäljare (5 procent), politiker (11 procent), placeringsrådgivare (26 procent), bilförsäljare (28 procent) och fackförbundsledare (31 procent).

Ett år sedan litade 9 procent på politiker, så förtroendet har ökat något. År 2002 var förtroendet ändå något högre, 13 procent.

Placeringsrådgivare (26 procent) och bilförsäljare (28 procent) placerar sig nära botten av listan, men klart före telefonförsäljarna och politikerna.

Taxichauffören populär i Finland

På en europeisk nivå har finländarna ett förhållandevis stort förtroende för olika yrken. Fler än hälften av yrkesgrupperna fick sina största förtroendesiffror i Finland.

Finländarna litar mer på taxichaufförer (80 procent), poliser (90 procent) och präster (72 procent) än genomsnittseuropén. Telefonförsäljaren är den enda yrkesgruppen finländarna litar på mindre än genomsnittet.

I de flesta av de nio länderna som deltog i undersökningen var förtroendet för politiker lågt. i Frankrike, Slovenien och Polen litade endast tre procent av de svarande på politiker. Förtroendet för politiker var högst i Schweiz (24 procent).

Siffrorna framkommer ur en undersökning som gjordes av de europeiska Reader’s Digest-tidningarna och det brittiska Wyman & Dillon-forskningsinstitutet.

24 yrkesgrupper bedömdes

Totalt deltog 17 000 personer i nio europeiska länder i undersökningen. I Finland svarade över 2 000 personer på gallupen via nätet.

De svarande fick besvara frågan ”Hur mycket litar du på representanter av följande yrkesgrupper (i Finland)? 24 olika yrkesgrupper fanns att välja mellan.

Svarsalternativen var ”mycket”, ”rätt så mycket”, ”inte särskilt mycket” och ”inte alls”.

Att till exempel 96 procent litar på brandmän betyder att 96 procent svarade att de litar ”mycket” eller ”rätt så mycket” på brandmän.

Diskussion om artikeln