Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rekommendation för gravida skapar missnöje bland läkare

Från 2014
Gravid.

Flera läkare är missnöjda över nya rekommendationer för mödrarådgivining. I och med rekommendationerna faller det rutinmässiga besöket under mitten av graviditeten bort och enligt vissa läkare är det ett av de viktigaste besöken.

- De vill väl, men det blir fel.

Så beskriver en läkare de nya rekommendationerna för mödrarådgivning, som Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa- och välfärd gett ut. Hon vill vara anonym, eftersom hon arbetar för Helsingfors stad och inte vill kritisera stadens arbetsrutiner offentligt.

Tidigare ingick de tre läkarbesök för gravida. Enligt de nya rekommendationerna som städerna småningom börjar följa, ska besöket i mitten tas bort.

- Vid den tidpunkten får många sammandragningar och blir oroliga. Speciellt förstföderskor brukar vilja tala med en läkare då, säger läkaren, som har diger erfarenhet av mödrarådgivning.

Flera andra läkare som Yle talat med, håller med henne.

Tidigt besök viktigt

Docent Jukka Uotila är en av de läkare som har suttit med i arbetsgruppen som förberett de nya rekommendationerna. Han säger att målet är att minska de rutinmässiga läkarbesöken.

- Genom att minska på de obligatoriska läkarbesöken vill vi att de som har behov av extra besök ska få det. Tidigare har det inte alltid funnits resurser för det här, säger Uotila.

Han påpekar att gravida vid behov fortfarande får träffa en läkare vid samma tidpunkt som det andra besöket ägde rum. Det finns inte någon över gräns för hur många läkarbesök gravida kvinnor får göra.

Arbetsgruppen ansåg att den första kontrollen var viktig att hålla kvar. Då kan läkare i början av graviditeten göra den lagstadgade breda hälsogranskningen. Uotila säger att läkaren och hälsovårdaren som tar hand om den gravida dessutom är ett team, och att det är bra att båda är med från början.

- Utgående från de rådgivningsläkare som arbetsgruppen känner och talade med, fick vi en uppfattning om att besöket i mitten var minst viktigt, säger han.

Besöken hålls konstanta

Men den läkare som Yle talat med tycker alltså tvärtom. Enligt henne är det första besöket inte relevant, eftersom gravida vid den tidpunkten ändå träffar en hälsovårdare eller barnmorska.

- Jag tror inte man lyckas få färre läkarbesök genom att ta bort kontrollen i mitten.

Hon menar att beslutsfattarna inte har tillräckligt bra insikt i hur läget på fältet är.

En annan läkare, som också jobbar för Helsingfors stad och vill vara anonym, menar att saken inte är så svartvit. För vissa gravida är det första besöket viktigare och för andra är ett besök i mitten av graviditeten viktigare.