Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dags att plocka flyghavre

Från 2014
Uppdaterad 07.07.2014 13:53.
Flyghavre på en åker
Bild: Yle/Sune Bergström

Nu är det igen dags för odlarna att plocka flyghavre.

Åkrar som är smittade med flyghavre behandlas med bekämpningsmedel på försommaren. Odlaren ska senast i mitten av juli kontrollera växtligheten för att se om bekämpningen har lyckats.

En kikare är ett bra hjälpmedel, eftersom flyghavren är högre än den övriga växtligheten. Man ska gå en runda och dra upp all flyghavre två eller tre gånger med en veckas mellanrum så att man får bort varje exemplar av flyghavre innan fröna hinner falla av. Hela flyghavreväxten ska dras upp och placeras i en hel, stark sopsäck. Säckarna ska brännas upp. De får inte lämnas kvar på åkern eller i terrängen.

Flyghavren sprids lätt

Flyghavren sprids årligen eftersom den förökar sig snabbt. En enda flyghavreplanta kan producera tusentals frön. Om man försummar att sköta bekämpningen under en växtsäsong leder det alltså snabbt till att flyghavren förökar sig på skiftet. Den sprids snabbt via maskiner, foderspannmål, gödsel och okontrollerat utsäde. Även fåglar och andra djur sprider flyghavre. På översvämmade områden sprids flyghavren lätt till nya områden.

Flyghavre orsakar ekonomiska förluster

Flyghavren orsakar årligen förluster för miljontals euro bl.a. genom bekämpningskostnader och försämrad skördekvalitet. Flyghavren orsakar speciellt stora förluster för utsädesodlare. En enda härd med flyghavre i en utsädesodling gör att hela skiftet underkänns. Ekonomiska förluster uppkommer till följd av kemisk bekämpning som ska fortgå i minst tre år. Granskningen av åkrarna och plockningen av flyghavre ökar också kostnaderna.