Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

FN: 99 miljoner barn är fortfarande underviktiga

Från 2014
Uppdaterad 07.07.2014 17:30.
Bildtext Trots att antalet undernärda barn minskat med 38 procent finns det forfarande närmare 100 miljoner barn som lider av undervikt.
Bild: UN Photo/Eskinder Debebe

Barndödligheten har sjunkit med nästan 50 procent. Nio av tio barn går i skola. Samtidigt är nästan 100 miljoner underviktiga. Det visar Förenta Nationernas (FN) senaste rapport om milleniemålen.

FN:s rapport visar att man redan nått en del av milleniemålen. Tiden för att uppnå målen går ut i slutet av 2015.

Till exempel är man en hårsmån i från att nå målet om att halvera barndödligheten. Nu dör 48 av tusen levande födda barn innan de nått fem års ålder. År 1990 var motsvarande siffra 90.

- Särskilt i många utvecklingsländer med en mycket hög barn- och mödradödlighet har man gjort mycket hårt arbete för att allt fler människor ska ha tillgång [till hälsovård]. Särskilt på landsbygden finns det massor av människor som inte har tillgång till barnmorskor.

Det säger Max Holm som är informatör på organisationen Rädda Barnen.

Plock ur FN-rapporten

  • Andelen människor som har en inkomst på mindre än 1 dollar per dag har halverats från 1990.
  • 32 000 människor fick lämna sina hem på grund av konflikter under 2013
  • 781 miljoner vuxna och 126 miljoner unga saknar grundläggande läs- och skriftkunskaper. 60 procent av dem är kvinnor.
  • Fyra av fem dödsfall bland barn under fem års ålder sker i Afrika söder om Sahara eller i Sydasien.
  • År 2013 dog närmare 300 000 kvinnor till följd av graviditet eller förlossning.
  • 600 barn dog varje dag till följden av AIDS år 2012
  • 9,5 miljoner människor i u-länder fick antiretrovirala läkemedel mot HIV/AIDS år 2012
  • 2,3 miljarder människor har fått tillgång till bättre dricksvatten sedan 1990.
  • Totalsumman för det officiella utvecklingsbiståndet var 134,8 miljarder år 2013.

Ojämn utveckling - kritiskt i Indien

De vanligaste dödsorsakerna för barn under fem är fortfarande diarré och lunginflammation. FN räknar också med att 25 procent av de under femåriga barnen i u-länder lider av hämmad tillväxt på grund av lågt eller felaktigt näringsintag.

Holm säger att man är på god väg att nå flera av målen, men fortfarande återstår mycket arbete. Ett problem är att utvecklingen har varit mycket ojämn regionalt sett. I Afrika söder om Sahara och i Sydasien finns det fortfarande miljoner människor som lever ett mycket utsatt liv.

- I Sydasien har man visserligen gjort framsteg, men det finns en stor population och en mycket stor mängd människor som inte har någon tillgång till sjukvård, säger Holm.

I Indien bor nu en tredjedel av världens allra fattigaste människor och en betydande del av de undernärda barnen.

I u-länderna fanns 2012 99 miljoner underviktiga barn under fem år. Det motsvarar 15 procent av hela åldersgruppen.

"Eliminera hungern och fattigdomen"

För barnens skolgång och utbildning har man gjort stora framsteg. Nu börjar nio av tio barn i utvecklingsländerna i skolan.

- Det är ju hemskt glädjande, men om vi fortfarande har närmare 60 miljoner som inte är i skolan så är det någonting som ska rättas till, inte på lång sikt, utan så snabbt som möjligt.

Hälften av barnen som inte börjar i skolan bor i konfliktdrabbade områden. En fjärdedel av barnen i u-länder som börjar i skolan kommer troligtvis att avbryta skolgången.

Nu har man redan inlett arbetet med att komma överens om de nästa utvecklinsgmålen. FN:s 193 medlemsländer ska fram tills nästa år enas om nya målsättningar som troligtvis sträcker sig till 2030.

Då hoppas Max Holm på Rädda Barnen att man lägger ribban högre.

- Vi ska inte nöja oss med att halvera världens hunger och fattigdom, utan vi ska helt eliminera hungern och fattigdomen.

Holm hoppas också att man bättre tar i beaktande olika utsatta grupper då man beslutar om de nya målen. I dag är till exempel risken klart högre att man inte går i skola om man är en flicka från ett fattigt hushåll på landsbygden eller har ett funktionshinder.

En del av målen är nådda

Med drygt 540 dagar kvar att nå målen har man fortfarande mycket att stå i. En del av målen är redan nådda.

Till exempel har man redan klarat av att halvera fattigdomen i världen. År 2010 levde en femtedel av människorna i utvecklingsländer på mindre än 1,25 dollar om dagen. År 1990 var motsvarande siffra nästan hälften av människorna.

Redan 2010 nådde man målet om att halvera antalet människor som inte har tillgång till rent dricksvatten.

Hungern i världen har man nästan lyckats halvera. Nu är 14 procent av människorna i u-länder undernärda, jämfört med 24 procent i början av 1990-talet.

Läs mer om milleniemålen på Milleniemålen.nu