Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skärpt övervakning av fiskeredskap att vänta

Från 2014
Uppdaterad 09.07.2014 10:52.
Flöten till fiskenät

Fiskeredskap ska märkas ut med en flagga som når minst 1,2 meter över vattenytan, detta på områden som används för sjötrafik. Är det fråga om ett ytredskap som når närmare än 1,5 meter från vattenytan gäller det att ha dubbelflagg. Dessutom ska redskapen vara försedda med fiskarens namn och kontaktuppgifter. I år kan fiskare vara föreberedda på tuffare tag från fiskeövervakarnas sida.

I Sibbo och Borgå ska femton befullmäktigade övervakare se till att fiskeredskapen är märkta på rätt sätt. Syftet med de nya lagarna är att själva övervakningen ska kunna ske så smidigt som möjligt. Christian Lindén, som koordinerar fiskeövervakningen i Sibbo och Borgå, säger att detta lättast sker då övervakarna direkt kan ta kontakt med personen i fråga. Eftersom det redan är några år sedan bestämmelserna trädde i kraft kommer övervakningen att vara strängare i år.

- Man brukar se litet mellan fingrarna i början då det kommer nya paragrafer, säger Christian Lindén

Mikael Lindfors är yrkesfiskare på Emsalö och han menar att det främst är yrkesfiskare som drabbas av en hårdare övervakning. Han tror inte att stugfiskare och fritidsfiskare kommer att bry sig om bestämmelserna.

- Ingen fiskeövervakare har tid att gå in vid allas bryggor för att kolla om redskapen har kontaktuppgifter, säger han.

Det finns några brister i de nya bestämmelserna, vilket både Lindén och Lindfors påpekar. För det första har lagstiftarna inte tagit i beaktande att vissa yrkesgrupper av säkerhetsskäl inte kan förse sina redskap med kontaktuppgifter.

- Vi skrev nog ett utlåtande om den här saken med det togs inte i beaktande, berättar Christian Lindén.

Mikael Lindfors tar i sin tur fasta på ett praktiskt problem som uppstår då ytredskap ska förses med dubbelflagg. Ytbragder har tidigare varit försedda med dubbelflagg bara i yttre ändan; resten av flaggorna har varit enkelflaggor. Nu säger den nya lagstiftningen att alla flaggor ska vara dubbelflaggor.

- Hur ska man veta var den slutar då man kör förbi den från sidan då alla flaggor är dubbelflaggor?, frågar han sig.