Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsrådet: Bärplockare var inte arbetstagare

Från 2014
Uppdaterad 07.07.2014 17:15.
bärplockare i finlänsk skog

De utländska bärplockare som ifjol fick problem med sin uppdragsgivare i Finland kan inte betraktas som vanliga arbetstagare. Därför hade de inte heller rätt till samma förmåner som andra arbetstagare, det har Arbetsrådet slagit fast.

Både företag i branschen och aktivister som har fört de utländska bärplockarnas talan har väntat på Arbetsrådets utlåtande, eftersom det anses ha stor betydelse för huruvida bärplockarna i framtiden ska få arbetsavtal och minimilön i Finland.

I sak tog Arbetsrådet ställning till om ett femtiotal thailändska bärplockare, som råkade i svåra ekonomiska problem i Finland i fjol somras, borde ha omfattats av finländsk semsterlagstiftning.

Bärplockarna, som på grund av den dåliga skörden tvingades åka hem med stora skulder, kände sig lurade av sin arbetsgivare och vände sig till flera finländska myndigheter för att få hjälp.

Det var fackcentralen FFC som förde deras sak till Arbetsrådet.

Inga skriftliga avtal fanns

Enligt Arbetsrådet kan man inte helt entydigt anse att bärplockarnas avtal med den finländska arbetsgivaren fyllde alla krav som ställs på ett arbetsförhållande. Den finländska arbetsgivaren hade visserligen bjudit in dem till Finland, ordnat med inkvartering och transporter, förbundit sig att köpa bär samt anvisat platser att plocka bären.

Enligt arbetsrådet är det ändå inte helt entydigt att alla kriterier för ett arbetsförhållande uppfylldes eftersom det inte fanns skriftliga arbetsavtal.

Bärplockarna hade också enligt Arbetsrådet full frihet att själv bestämma över sina arbetstider, välja var de ville plocka bär och till vem de sålde bären.

Allmängiltiga direktiv

I mars föreslog en utredningsman vid Arbets- och näringsministeriet att utländska bärplockare som kommer till Finland bör få arbetsavtal och minimilön. Ministeriet kan ändå inte utfärda några bindande direktiv.

Inte heller Arbetsrådet ger några allmängiltiga direktiv men utlåtandet anses ha stor tyngd.

Också den här sommaren kommer tusentals utlänska bärplockare till Finland för att arbeta under delvis oklara arbetsförhållanden. De som plockar jordgubbar eller andra trädgårdsbär får arbetsavtal och garanteras en minimilön. Men de som plockar skogsbär betraktas också i år som egenföretagare och står själva för riskerna. Största delen av dem är thailändare som kommer till Finland på turistvisum.