Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vattnen i Hangö mår bra trots belastning

Från 2014
Regattastrranden i Hangö
Bild: Yle/ Helena Rosenblad

Vattnen runt Hangö mådde rätt så bra förra året. Västra Nylands vatten och miljö visar i sin undersökning att de största enskilda punktbelastningarna är Hangon Puhdistamo Oy och Stormossens reningsverk.

De står för över 90 procent av den totala fosforbelastningen. Andelen är ännu större vad gäller kväve.

Havet utanför Hangö påverkas också av diffus belastning från landområdena. Belastningen från lantbruket är litet med undantag av Bengtsårområdets innersta delar.

Hangövattnen påverkas också av hur Finska viken och Östersjöns norra del mår.

Under 1990-talet bromsades punktbelastningen, men den trenden har svängt så att belastningen på området söder om Hangö har hållits på ungefär samma nivå som under de senaste åren.
Trenden är mera positiv norr om Hangö udd.