Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bra start för familjemedling i Borgå

Från 2014
Uppdaterad 10.07.2014 06:57.
En orange husvägg med skuggorna från barn som gungar och vuxna som ger fart i en lekpark.
Bildtext (arkivbild)
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Skilsmässor är ju alltför vanliga i vårt samhälle, antingen har vi egna erfarenheter av dem eller så känner vi flera i bekantskapskretsen som har drabbats av dem.

Borgå och Sibbo har tillsammans med Helsingfors, Kervo, Tusby och Träskända deltagit i ett fem år långt Fasper-projekt.

Bra start i Borgå

Målet med projektet är att utveckla nya modeller för familjemedling, säger forskare Marina Bergman-Pyykkönen. Hon är nöjd med Borgås insats. Staden har aktivt varit med och utvecklat familjemedlare och nu utvecklar Borgå hela strukturen för servicen.

I Sibbo stampar utvecklingen litet på stället just nu på grund av brist på personal inom familjemedlingen och på grund av att personal har bytts ut i snabb takt, säger servicechef Marjo Karppinen. Hon ser ändå en ljusning inom kort. Tjänsten som barnatillsyningsman i Sibbo är lediganslagen och efter sommaren kör familjerådgivningen igen igång för fullt.

Fasper vill sprida modeller

Forskare Marina Bergman-Pyykkönen säger att Fasper-projektet, som Finlands forum för medling startade för fem år sedan, går ut på att ge modeller för familjemedling.
- När det lokalt finns finns bättre modeller, är det också lättare att sprida dem till andra kommuner, säger Bergman-Pyykkönen.

- Medling i familjefrågor enligt äktenskapslagen trädde i kraft redan år 1988. Det fanns då en period av utveckling under Stakes ledning men 1990-talet med depressionsår har säkert sitt finger med i spelet för sedan ebbade intresset ut och så har det blivit. Med Fasper-projektet vill vi råda bot på det.

Sibbopappa för medling

Petri Haikonen i Sibbo har erfarenhet av en svår skilsmässa för fem år sedan. Han tycker att han då inte fick tillräcklig hjälp av Sibbo kommun.

Haikonen är styrelsemedlem i De underhållsansvarigas förbund i Finland. Förbundet anser att familjeförlikning är en mycket bra sak, det är betydligt bättre än att föra striden till rätten.

- Vanligtvis går medling fortare, en långvarig strid föräldrarna emellan är det värsta för barnen i en skilsmässa. För föräldrarna blir medling ekonomiskt mycket billigare och det är mera sannolikt att det resultat man kommer till i medlingen håller än ett rättsbeslut som den andra parten kanske upplever som orättvist. Det leder till fortsatta strider som belastar barnen, anser Haikonen.