Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Miljöskador orsakade av sura sulfatjordar kan lindras

Från 2014
Uppdaterad 09.07.2014 19:55.
Esa Koskenniemi från NTM-centralen visar en klump med svartblå sulfatjord från Söderfjärden.
Bildtext Svartblå sulfatjord från Söderfjärden
Bild: YLE/Sonja Rundt

Vid Söderfjärden utanför Vasa undersöker man hur man genom reglerad dränering och underbevattning kan lindra de problem som sura sulfatjordar och metaller i jordmånen kan innebära för våra vattendrag.

Genom att använda reglerad dränering och underbevattning har man försökt hålla grundvattennivån högre för att förhindra att sulfatjorden kommer i kontakt med syre och oxideras.
Resultaten har för första gången varit positiva på teståkrarna. Även om man inte sett att surheten har förändrats i jordmånen så verkar läckaget av giftiga metaller från åkrarna minskat.

Testerna på Söderfjärden är de första som ger lovande resultat. Forskaren Jaana Uusi-Kämppä från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, sadet till YLE Pohjanma att de preliminära resultaten visar att aluminium halten i täckdikena håller på att minska.

Vattendragen längs med kusten i Österbotten påverkas allvarligt av de sura sulfatjordarna och de giftiga metallerna i jordmånen när dessa bland annat sprids genom dränering av åkrar, översvämningar och smältvatten. Surt vatten kan bland annat leda till fiskdöd.

Forskningsprojektet på Söderfjärden kommer att fortsätta till slutet av året och är ett samarbete mellan MTT, NTM-centralen i Södra Österbotten, Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Pro Agria Österbotten.