Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stadsbibliotek populärt

Från 2014
Uppdaterad 11.07.2014 14:35.
Borgå stadsbibliotek.

Det totala antalet utlån i biblioteket i Borgå var förra året 816 293. Hälften av det utlånade materialet bestod av skönlitteratur.

Borgå stadsbibliotekets bokbestånd omfattade förra året totalt 290 888 volymer. Utöver det inkluderade beståndet 24 467 tidningar. Materialet i bokbussen består av böcker, tidskrifter, ljudböcker, musik och filmer - totalt ungefär 5 000 titlar.

I beståndet i Borgå stadsbibliotek – Nylands landskapsbibliotek - ingår också en omfattande urklippssamling. Katalogiseringen av urklippssamlingen startade som projekt år 2013 med finansiering av Närings,- trafik- och miljöcentralen.

I biblioteket har också litteraturcirklar på finska och engelska samlats.

Huvudbiblioteket besöktes också år 2013 av en lång rad författare och konstnärer - bland andra Rosa Liksom, Johanna Sinisalo, Philip Teir, Jutta ja Stan Saanila, Minja Koski, Kaj Chydenius, Frida Andersson och Tuure Kilpeläinen.

Under förra året har sammanlagt drygt 2 700 dagisbarn och skolelever deltagit i olika program och lektioner som arrangerats av huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning.

Borgå stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2013 finns i sin helhet här.