Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Jag har gett lånepaketen ett ansikte"

Från 2014
Uppdaterad 15.07.2014 13:43.
Dåvarande statsministert Jyrki Katainen vid EU:s toppmöte i Bryssel i april 2014.
Bild: AFP / Lehtikuva

Utnämningen av Jyrki Katainen till ny kommissionär efter Olli Rehn stöter på motstånd i Europaparlamentet. Europaparlamentet grillade sent i går kväll Jyrki Katainen med frågor om den europeiska ekonomin.

Utfrågningen behövs för att han senare i veckan ska kunna godkännas som ekonomikommissionär i stället för Olli Rehn.

De gröna och de konservativa i ECR vill nu tvinga fram en omröstning i parlamentets ekonomiutskott under ledning av den tyske europaparlamentarikern Sven Giegold från de gröna. Ekonomiutskottet kommer att hålla ett extrainkallat möte om frågan på tisdag.

Katainen tros ändå bli vald genom en allians mellan de borgerliga EPP, socialdemokraterna och liberala Alde. Hela parlamentet röstar om Katainen som tillfällig kommissionär i morgon förmiddag.

De flesta frågorna under måndagens utfrågning handlade om hanteringen av eurokrisen. Själv sade Katainen att de sociala kostnaderna för krisen har varit enorma, men de europeiska institutionerna har lyckats att stabilisera ekonomin. Och det var bara möjligt genom samarbete.

- Samarbetet har gett oss möjlighet att undervika en ännu större kris, med ännu högre sociala och mänskliga kostnader. Trots det är jag väldigt medveten om den besvikelse och uppdelning som vi har sett i Europa, sade Katainen inför Europaparlamentets ekonomiutskott i Strasbourg.

Han påpekade att många anser att Europa har misslyckats med att garantera stabilitet och välfärd. Andra igen anser att de måste betala för misstag som de inte ser att var deras ansvar.

Kvistiga frågor

Katainen anlade en försonlig ton och betonade samarbete i Europa i stället för den uppdelning som präglat mycket av den politiska diskussionen. Sedan var det dags att få frågor från ledamöterna. Paloma López från det spanska vänsterpartiet påpekade att fattigdomen ökar.

- Delar Ni åsikten att man snabbt måste sluta med nedskärningsprogrammen och för det andra kommer Ni att prioritera tillväxtpolitiken? frågade López.

- Om ett land har förbrukat sitt förtroende i placerarnas ögon eller i sina egna medborgares ögon så kommer ingen att låna ut några pengar som kunde användas för ekonomisk tillväxt, sade Katainen. Så därför är det en grannlaga balansgång för att stärka förtroendet och på samma gång använda offentliga medel på ett klokt sätt, tillade han.

Den hårdaste kritiken kom faktiskt från en tysk europaparlamentariker från de gröna.

- Ni ville inte ge Grekland mer tid, ni var starkt emot euroobligationer, emot sammanslagna skulder och emot att ge krisfonden ESM banklicens och Ni talade för omfattande nedskärningsåtgärder och krävde säkerheter av medlemsländer för att bevilja lån, uppsummerade Sven Giegold.

Han undrade vad Katainen har att erbjuda för att bekämpa social ojämlikhet.

- Jag tror på arbete, den bästa socialpolitiken är att få tillräckligt med jobb, svarade Katainen.

"Ett ansikte för politiken"

Det blev också kritik från en landsman.

- Hur förklarar Ni att Finland under Er ledning kommit i ett läge där man kommer att bryta mot stabilitets- och tillväxtpakten, frågade Sampo Terho från gruppen Europeiska konservativa och reformister. För själv har Ni hela tiden betonat vikten av att man följer budgetreglerna, fortsatte Terho.

- I Finland har jag gett ett ansikte för politiken med stödpaketen både som finans- och statsminister, eftersom jag har ansett att den är oundvikligt för att vi ska kunna förhindra att ekonomin och den sociala marknadsekonomin in Europa kollapsar, försvarade sig Katainen.

Efter en timmes grillning avslutades utfrågningen vid 22.30-tiden.

Katainen ersätter, om han blir vald, Olli Rehn fram till november, då den nya kommissionen tillträder och då kan det bli andra uppgifter än ekonomin.

Diskussion om artikeln