Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

”Nickel kvar i Kumo älv i många år”

Från 2014
Uppdaterad 16.07.2014 08:53.
Kumo älv, Nakkila, ca en vecka efter nickelutsläppet.
Bildtext Kumo älv ca en vecka efter utsläppet.
Bild: Lehtikuva

Den största faran torde vara över men Kumo älv kommer sannolikt att uppvisa förhöjda nickelhalter ännu i många års tid, tror geokemisten Peter Österholm om förra veckans massiva utsläpp i Harjavalta.

Radio Vega Åboland

Programmet är inte längre tillgängligt

"För själva älven är största risken förbi"

Programmet är inte längre tillgängligt

Det var för en dryg vecka sedan som drygt 66 ton nickel och en del andra metaller rann ut i Kumo älv på grund av ett tekniskt fel vid Norilsk Nickels fabrik i Harjavalta ett tiotal kilometer sydost om Björneborg. Det var det största nickelutsläppet i Finland genom tiderna.

– Det är nog en väldigt, väldigt stor mängd, det måste man säga. Det är ungefär samma mängd nickel som vanligtvis kommer ut i vattendrag i Finland på ett helt år, berättar Peter Österholm som är akademilektor i miljögeokemi vid Åbo Akademi.

– Det är överraskande mängder som kommit ut, sådant här skulle förstås inte få hända. Ett väldigt allvarligt utsläpp, men å andra sidan tror jag inte heller miljön på området är förstörd för all framtid.

I detta skede är det ännu omöjligt att ge några definitiva svar på vilka miljöeffekterna blir. Myndigheterna undersöker som bäst saken men det som redan nu påträffats är en stor mängd döda musslor vid Kumo älvs stränder i Nakkila, vilket troligen beror på utsläppet.

Höjda halter också om fem år

Förutom nickel har även andra metaller som kobolt, bly, koppar och kanske framför allt kadmium runnit ut i vattnet. Mängden tungmetallen kadmium som strömmat ut är även den uppskattningsvis i samma storleksordning som hela det årliga flödet i Finland.

– Kadmium kan vara ett lika stort om inte till och med större problem, men naturen är komplex, det är svårt att sia om effekterna. Någonstans ute i naturen och framför allt mynningsområdet kommer det att hittas spår, säger Peter Österholm.

Österholm betonar att nickeln inte försvinner helt och hållet på en god stund. Den späds ut och en del rinner bort ut i havet, men den kommer att finnas i omlopp på ett eller annat sätt.

– Det kommer att sitta i bottensedimentet och där kommer sedan att finnas bottenorganismer som äter det och fiskar som i sin tur äter dem. Någon form av metallhalter kommer att finnas kvar, det tror jag nog, säger Österholm ändå påminner om att han inte är biolog och därmed inte kan dra några mer långtgående slutsatser.

Peter Österholm
Bildtext Peter Österholm är akademilektor i miljögeokemi vid Åbo Akademi.
Bild: Yle/Sonja Rundt

– Men om jag som geokemist far ut dit och tar prover om fem år så tror jag nog jag får se höjda halter av kadmium, nickel och eventuellt andra metaller i bottensedimenten. Om det har några riktigt stora effekter på miljön tror jag kanske inte.

”Största risken förbi”

Nicklet var i löslig form vilket gör det mer tillgängligt för organismer att ta upp. För mannen på gatan eller simstranden tror Österholm inte utsläppet utgör någon större risk, och myndigheterna har inte heller utfärdat några förbud.

Flödet i älvar är förhållandevis lugnt om somrarna och utspädningen har sannolikt varit långsammare än vad den varit på hösten, då flödet kan vara uppemot tio gånger kraftigare.

I höst kommer metallerna därmed troligtvis att igen röra sig mot havsområdet och sprida sig ytterligare, men fler skadliga effekter på miljön behöver detta inte leda till, menar Peter Österholm. Metallerna blir med tiden mer svårtillgängliga för bottenorganismerna, då de blir allt djupare begravda under nya sediment.

– För själva älvens del borde den största risken vad beträffar nickel vara förbi, men nu blir det att granska långtidseffekterna i form av höjda nickel- och kadmiumhalter i bottensedimenten i mynningsområdet. Men hur det påverkar på lång sikt är väldigt svårt att säga.

Läs också:
Nickelutsläppet i Kumo älv blir polissak
Nickelutsläpp orsak till musseldöd i Kumo älv
Musseldöd i Kumo älv efter nickelutsläpp
Flera metaller rann ut i Kumo älv
Nickelutsläppet det största någonsin i Finland