Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sannf: Omoraliskt att staden stöder ungdomsförbunden

Från 2014
Eurosedlar i en hög.
Bildtext Sannfinländarna i Helsingforsfullmäktige vill stryka ungdomsförbundens understöd.
Bild: Anssi Leppänen/Yle

Partiernas ungdomsförbund borde inte få understöd av staden. Det anser Sannfinländarna som har gjort en gruppmotion i ärendet. Helsingfors beviljar årligen kring 30 000 till de olika partiernas ungdomsförbunds Helsingforskrets. Sannfinländsk ungdom i Helsingfors har vägrat ansöka om stödet i flera år då de anser att det inte är moraliskt hållbart.

De gröna får mest, SU minst

  • Helsingfors stads bidrag till de politiska ungdomsförbundens Helsingforskretsar delas ut av ungdomscentralen och fastställs av ungdomsnämnden. Bidragen varierar mellan omkring 15 000 euro och 36 000 euro. Det är fråga om avlöningsbidrag och verksamhetsstöd.
  • De Grönas ungdomsförbunds Helsingforskrets beviljades både i år och i fjol det största bidraget från Helsingfors stad. Förbundet fick i fjol 35 670 euro och i år 36 300 euro.
  • Av årets anslag går den näststörsta summan till Vänsterunga i Södra Finland. Helsingfors stad stöder dem med 34 600 euro.
  • Den minsta summan delas i år ut till Svensk Ungdoms Helsingforskrets. SU får 19 100 euro i år av staden.
  • I fjol delade staden ut bidrag till de politiska partiernas ungdomsförbund på sammanlagt omkring 169 000 euro. Summan ökade i år till nästan 175 000 euro.
  • Källa: Helsingfors stads ungdomscentral.

- Det är omoraliskt på många plan, säger Jarmo Keto, ordförande för Sannfinländsk ungdom i Helsingfors.

- Först och främst är det problematiskt att det är att ungdomsnämnden som har hand om utdelningen. De har politiskt intresse och många är aktiva eller tidigare medlemmar i något av förbunden, fortsätter han.

Keto förklarar att de inte anser att staden ska understöda politiskt arbete med pengar som är menade för ungdomar.

- Pengarna ska gå till ungdomsarbete. Ungdomsförbunden kan inte klassas som det.

Stödet avgörande för verksamheten

Lassi Saario, ordförande för De gröna unga i Helsingfors, säger att han inte kan hålla med Keto.

- Understödet är avgörande för vår verksamhet. Det möjliggör att vi kan anställa en verksamhetsledare. Det syns i Sannfinländsk ungdoms verksamhet att deras verksamhetsledare arbetar på frivillig basis, säger Saario.

Roby Mountrakis från Socialdemokraternas unga i Helsingfors håller med Saario.

- Helsingfors ska definitivt fortsätta bevilja stödet. Med stödet kan vi anställa en person som har erfarenhet av att arbeta med unga, och det är viktigt, säger Mountrakis.

"Målet inte ungdomsarbete"

José Forslund, ordförande vid Svensk Ungdoms Helsingforskrets understryker att förbundsverksamheten i viss mån kan ses som ungdomsverksamhet.

- Kretsverksamheten tar politiken närmare de unga. Jag tycker att verksamheten är väldigt viktig. Vi utbildar medlemmarna i demokrati och gör dem mera bekanta med staden via seminarier och besök på olika ställen, förklarar Forslund.

Det förnekar inte Keto (Sannf).

- Visst är det en del av förbundsarbetet. Vår verksamhet har gynnat många, inte minst mig själv. Men det är inte avsikten med verksamheten, vårt mål är att påverka samhället, inte att arbeta för ungdomen, förklarar Keto.

Konstgjord andning

Keto säger att det faktum att de klarar sig utan stadens stöd visar på en iver bland deras medlemmar.

- I vissa fall, utan att nämna något förbund, upplever jag att det till en stor del handlar om konstgjord andning för verksamheten. Speciellt då understödet används till löner. Förbundet kan anställa någon som kan hålla dem flytande.

Det håller inte Saario (Gröna) med om.

- Vi skulle kunna fortsätta utan en anställd, men verksamheten skulle vara betydligt mindre.

Forslund (SFP) skriver inte heller under Ketos argument.

- Jag tror inte att det handlar om kontsgjord andning. Det är riktigt säkert att alla förbund skulle hålla verksamheten igång, men verksamheten skulle inte vara lika bred utan stödet.

Understöd från partiet

Roby Mountrakis (SPD) understryker att Sannfinländsk ungdom är i en annan postion då de får pengar från annat håll.

- Jag vill hälsa dem att de råkar få understöd från sitt eget parti. De behöver med andra ord inte stadens understöd, och har därför en annan syn på saken.

Enligt Keto är det ändå inte hela sanningen.

- Visserligen får vi kring 100 000 euro från det egna partiet. Men vi får däremot betydligt mindre än andra ungdomsförbund från Undervisnings- och kulturministeriet, svarar Keto.