Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Vi har en konstlad bostadsbrist i Finland"

Från 2014
Satos bostäder i Helsingfors
Bild: Sato

Bristen på boende till ett skäligt pris är verklig, men det är en konstlad brist som beror på myndighetsreglering och byråkrati, säger nationalekonomen Roger Wessman.

Många bostadssökare nedslås av bristen på boende till ett skäligt pris. Problemet gäller framför allt huvudstadsregionen, men också andra tillväxtcentra. Enligt nationalekonomen Roger Wessman, tidigare chefekonom på Nordea, är bristen delvis en synvilla.

- Det handlar om en konstlad brist på boende i tillväxtcentra. Konstlad i den bemärkelsen att vi i det här landet har hur mycket tomtmark som helst, med centrum av Helsingfors som ett undantag, men marken är inte planerad. Kommunernas byggnadsplanering begränsar utbudet på både ägarbostäder och hyresbostäder och det leder till höjda priser.

- Också i Helsingfors kunde man skapa fler bostäder genom att bygga högre hus, tillägger Wessman.

Vill man ha fler bostäder till ett skäligt pris, så måste man bygga.

- Om utbudet av hyresbostäder vore större, skulle priserna och hyrorna sjunka. Byggnadskostnaderna är ju jämförelsevis höga i Finland men den största flaskhalsen är bristen på planerad tomtmark.

Hyresreglering är heller ingen lösning, menar Wessman.

- Hyresreglering har vi prövat tidigare, med dåliga resultat. Det skulle bara leda till att efterfrågan på hyresbostäder ökar, medan utbudet på dem minskar. Samtidigt skulle bostadspriserna skjuta i höjden.

"Hyresboende borde inte missgynnas"

Bostädsägandet ligger på en hög nivå i Finland, då färre än var tredje hushåll betalar hyra. Också beskattningen missgynnar hyresboende, då man betalar kapitalskatt på hyresinkomster. En kostnad som hyresvärden i praktiken flyttar över på hyresgästen. För egen bostad betalar man endast fastighetsskatt medan räntorna på bostadslån går att avdra i beskattningen.

- Det finns flera fördelar med bostadsägandet, t.ex. det att man i genomsnitt tar bättre hand om en bostad man själv äger. Men jag ser ingen orsak till att vi skattemässigt ska missgynna hyresboende, som för många ändå är en bättre lösning. Det gäller speciellt unga personer, som ännu inte beslutat var de tänker slå sig till ro. Om de låser sig till en viss plats, så finns det en risk för att inte lockas av att söka efter arbetsplats på annan ort. Och det kan höja arbetslösheten, säger Wessman.

Roger Wessman medverkade i diskussionen om bostadspolitiken i Finland vid Finlandsarenan på onsdag. Boende och miljö är årets tema vid evenemanget.

Diskussion om artikeln