Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flyghavre ett återkommande problem för sädesodlare

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Martin Edman, ordförande för spannmålsutskottet.
Bildtext Flyghavre är ett ogräs som sprider sig väldigt lätt och förorsakar väldigt stora kostnader och jobb för jordbrukarna, säger Martin Edman.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Sädesodlare runt om i Österbotten tampas varje år med ett återkommande problem som kräver tid och resurser att bli av med. Under julimånad går de flesta odlare runt på sina åkrar och spanar efter flyghavre.

Flyghavre är ett ogräs som är nästan omöjligt att bli av med helt och hållet och skapar därför mycket problem för odlare. Ett problem som före 1970-talet inte fanns i Finland. På 70-talet tvingades nämligen odlare importera sädesslag från utlandet som förde med sig även den ovälkomna gästen.

- Flyghavre är ett ogräs som sprider sig väldigt lätt och förorsakar väldigt stora kostnader och jobb för jordbrukarna. Vi skulle gärna se att vi inte hade det här, säger Martin Edman, ordförande för spannmålsutskottet i Österbottens svenska producentförbund.

Edman håller just nu på och går igenom sina egna åkrar och plockar för hand bort allt flyghavre han hittar. En väldigt tidsfördrivande sysselsättning med tanke på hur stora ytor det är frågan om och han ser ogräset som ett stort problem i Österbotten.

- Egentligen är det nog ganska stort, eftersom alla jordbrukare måste gå igenom alla sina åkrar varje år. Enligt lag är vi också tvungna att hålla efter dem eftersom annars får vi sanktioner och släpper vi det att härja fritt så har vi till sist bara flyghavre kvar.

Handplockning bästa bekämpningsmetoden

Bekämpningsmetoderna verkar trots allt ha fungerat eftersom flyghavre i alla fall inte har ökat i regionen.

- Jag tror att situationen är ganska status quo nu. Egentligen är det nästan omöjligt att helt slippa problemet. Med handplockning kommer man väldigt långt, så att man kan hålla situationen under kontroll.

Ibland krävs ändå lite hårdare medel för att bli av med problemet.

- Enklaste är nog handplockningen vid lindriga förekomster, men det är klart att om man har enskilda skiften som har väldigt stora förekomster då är nog kemisk bekämpning enda utvägen.

Vet du ifall någon har tvingats använda sig av kemisk bekämpning på någon åker?

- Jo, nog hamnar den som har en större spannmålsgård att förr eller senare använda sig av kemisk bekämpning, men som sagt är det nog handplockning som primärt gäller.

Jordbrukarna ska även årligen informera myndigheterna om i hur stor utsträckning flyghavre finns på spannmålsfälten. Myndigheterna gör sedan kontrollrundor på åkrarna i juli och kontrollerar om bekämpningen lyckats. Något bidrag för att bekämpa ogräset får jordbrukarna inte.

- Nej, inte i dagens läge. Förr så fick de som hade stora förekomster bidrag för bekämpningsmedel, men det finns inte mera idag.